Konferencje naukowe 2019

 

Mechanika Ośrodków Niejednorodnych


-
Łagów

Konferencja dotyczy mechaniki ośrodków niejednorodnych a w szczególności: modeli matematycznych, badań eksperymentalnych, mechaniki kompozytów, problemów dyfuzji, filtracji i przewodnictwa ciepła, analitycznych i numerycznych metod rozwiązywania zagadnień, problemów projektowania i optymalizacji oraz zastosowań inżynierskich.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w powyższym zakresie oraz nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami naukowymi.

Konferencja odbędzie się w dniach 6-9 czerwca 2013 w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśnik”, położonym nad brzegiem jeziora w centrum Łagowa. Łagów jest malowniczym miasteczkiem leżącym na przesmyku między jeziorami w terenie pagórkowatym otoczonym lasami. W miejscowości zachowały się fragmenty średniowiecznych fortyfikacji miejskich. Nad miasteczkiem góruje Zamek Joannitów. Miejscowość jest miejscem wielu imprez kulturalnych, m.in. corocznych Dni Lubuskiego Lata Filmowego.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

  • modele matematyczne
  • zjawiska fizyczne i badania eksperymentalne
  • mechanikę kompozytów i ośrodków porowatych
  • statykę i dynamikę materiałów i konstrukcji
  • zagadnienia dyfuzji, filtracji i przewodnictwa ciepła
  • analityczne i numeryczne metody rozwiązywania zagadnień
  • problemy projektowania i optymalizacji
  • zastosowania inżynierskie

Organizatorzy:

Komitet Mechaniki - Polska Akademia Nauk
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

Zakład Mechaniki Budowli, Instytut Budownictwa ,Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytet Zielonogórski


Dyscypliny naukowe:

Mechanika


Źródło:  http://konfmo.ib.uz.zgora.pl/