Konferencje naukowe 2019

 

Polska-Kazachstan: o dialogu międzykulturowym


-
Kraków

Instytut Wschodnich Inicjatyw
przy współpracy z Instytutem Rosji i Europy Wschodniej UJ
oraz Kołem Wschodnim UJ
zaprasza na międzynarodową konferencję naukową


POLSKA – KAZACHSTAN: O DIALOGU MIĘDZYKULTUROWYM
Kraków, 14-16.02.2013


Konferencja odbywa się w ramach projektu „Polaka z Kazachem rozmowy. Inicjatywy kulturalnoartystyczne”, który ma na celu rozwój dialogu międzykulturowego pomiędzy Polską i Kazachstanem poprzez inicjowanie projektów kulturalno-artystycznych oraz aktywizację środowisk akademickich, organizacji pozarządowych i instytucji kultury.

W referatach prosimy odnieść się do następujących obszarów:

Teorie i definicje komunikacji międzykulturowej

Sowietyzacja jako doświadczenie dialogu.

Globalizacja kultury a dialog międzykulturowy.

Polska-Kazachstan: historia dialogu.

Dobre praktyki – zrealizowane projekty i podjęte inicjatywy kulturalno-artystyczne w kontekście Polski i Kazachstanu.

Specyfika realizacji projektów z Republiką Kazachstanu.


Kontakt: rozmowy@iwi.org.pl

Więcej informacji o konferencji:
http://iwi.org.pl/projekty/konferencje/polska-kazachstan/


Organizatorzy:

Instytut Wschodnich Inicjatyw; Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ; Koło Wschodnie UJ

Dyscypliny naukowe:

Organizacja i Zarządznie

Słowa kluczowe:

współpraca międzynarodowa, dialog międzykulturowy, organizacje pozarządowe, projekty kulturalno-artystyczne, Kazachstan

Źródło:  http://iwi.org.pl/projekty/konferencje/polska-kazachstan/