Konferencje naukowe 2018

 

Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości


-
Lublin

Szanowni Państwo,

Pragniemy Państwa zaprosić na kolejne VI Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, które odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2013 roku na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie.
Gorąco zapraszamy również młodych adeptów nauki – uczestników studiów doktoranckich i koła studenckie do wzięcia udziału w tej konferencji.
Sympozjum stanowić będzie okazję do zaprezentowania dorobku naukowego, nowoczesnych procedur i badań analitycznych prowadzonych w Państwa macierzystych placówkach.

Serdecznie zapraszamy!

Z wyrazami szacunku,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. Zbigniew Hubicki

Komitet Organizacyjny Sympozjum:

Prof. dr hab. Zbigniew Hubicki – przewodniczący
Dr hab. Dorota Kołodyńska – zastępca przewodniczącego
Mgr Marzena Gęca – sekretarz
Mgr Bożena Górecka
Mgr inż. Alicja Stołecka
Dr Monika Wawrzkiewicz
Mgr Emil Zięba

Wszelkie informacje związane z sympozjum dostępne są na stronie internetowej:
http://www.npms.umcs.lublin.pl

oraz pod adresem
Zakład Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemii UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2
20-031 Lublin
tel. 81 537 57 36 lub 81 537 57 38
e-mail: npmslublin@gmail.com 


Organizatorzy:

Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Polskie Towarzystwo Chemiczne
oraz
Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach


Dyscypliny naukowe:

Inżynieria chemiczna

Słowa kluczowe:

przemysł, metody spektroskopowe

Źródło:  http://npms.umcs.lublin.pl/