Konferencje naukowe 2019

 

Współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej


-
Poznań

Zaproszenie

Z ogromną przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowo-szkoleniowej. Tematem wiodącym będą współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej. Konferencja przeznaczona jest dla fizjoterapeutów, lekarzy rehabilitacji oraz studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę o najnowsze informacje z zakresu współczesnej fizjoterapii i terapii manualnej oparte na przesłankach neurofizjologicznych, zgodnie z badaniami opartymi na Evidence Based Medicine. Omawiane będą problemy diagnostyki schorzeń narządu ruchu, metod usprawniania pourazowego i pooperacyjnego oraz terapii zaburzeń czynnościowych narządu ruchu. Konferencja będzie miała także praktyczny, szkoleniowy charakter. Warsztaty poprowadzone przez najlepszych specjalistów z określonych dziedzin pozwolą na zapoznanie się z najskuteczniejszymi formami terapii.

Treści wystąpień zostaną opublikowane jako streszczenia w materiałach konferencyjnych, a wybrane przez Komitet Naukowy artykuły po recenzji zostaną opublikowane w Zeszytach Promocji Rehabilitacji PAN (3 punkty MNiSW). Udział w konferencji w zależności od formy czynnej lub biernej będzie certyfikowany oraz zostanie przyznana odpowiednia liczba punktów edukacyjnych.
Mamy nadzieję, że konferencja wzbudzi ogromne zainteresowanie zarówno osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę jak i tych nakierowanych na naukę umiejętności praktycznych, tym bardziej, z uwagi na fakt nieodpłatnego uczestnictwa we wszystkich warsztatach.

Udział w Konferencji będzie wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów.

W imieniu organizatorów
Rektor WSEiT

Prof. dr hab. n. med. Kazimiera Milanowska


Organizatorzy:

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

Dyscypliny naukowe:

Kultura Fizyczna

Słowa kluczowe:

fizjoterapia, terapia manualna

Źródło:  http://www.konferencje.wseit.edu.pl