Konferencje naukowe 2019

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy "Aplikacyjność Badań Geograficznych"


-
Kraków

Głównym celem konferencji jest prezentacja wyników badań, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego aspektu badań geograficznych. Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny dając możliwość spotkania środowiska młodych badaczy (młodych doktorów, doktorantów i studentów) podejmujących badania w zakresie wielu specjalności m.in.: geoekologii, meteorologii i klimatologii, hydrologii, geomorfologii, ochrony i kształtowania środowiska, ekologii i architektury krajobrazu, rozwoju regionalnego, turyzmu, geografii miast, ludności i rolnictwa oraz geoinformatyki. Ponadto konferencja stwarza możliwość wymiany wiedzy pomiędzy uczestnikami, zdobycia doświadczenia w wystąpieniach publicznych czy poznania naukowców zajmujących się podobną tematyką badawczą.

W trakcie konferencji przewidzanie są obrady plenarne, sesje tematyczne oraz wycieczka terenowa i spotkanie towarzyskie.


KOMITET NAUKOWY

Dr hab. Jarosław Balon - Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Marek Drewnik - Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Marek Dutkowski - Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Zygmunt Górka - Uniwersytet Jagielloński
Prof. UG dr hab. Mariusz Kistowski - Uniwersytet Gdański
Prof. UJ dr hab. Jacek Kozak - Uniwersytet Jagielloński
Prof. UP dr hab. Sławomir Kurek - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Włodzimierz Kurek - Uniwersytet Jagielloński
Dr hab. Dorota Matuszko - Uniwersytet Jagielloński
Dr. hab. Katarzyna Piotrowicz - Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Roman Soja - Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Prof. dr hab. Daniela Szymańska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dr hab. Andrzej Zborowski - Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Wiesław Ziaja -Uniwersytet Jagielloński
Prof. UAM dr hab. Zbigniew Zwoliński - Uniwersytet im. A. Mickicza


Organizatorzy:

mgr Paweł Krąż – przewodniczący
mgr Joanna Hibner – sekretarz
mgr Dominika Ciaranek
mgr Paweł Franczak
mgr Michał Jakiel
mgr Karolina Kędroń
mgr Justyna Liro
mgr Maciej Liro
mgr Grażyna Pluta
mgr Sabina Wójcik
Koło Geografów UJ im. L. Sawickiego
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące konferencji prosimy kierować na adres: geo.konf@gmail.com,lub telefonicznie:+48 698 329 366 (Paweł Krąż),
+48 791 616 370 (Joanna Hibner)


geo.konf@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Geografia i Oceanologia, Geologia, Geofizyka i Geochemia, Geodezja i Kartografia

Słowa kluczowe:

geografia

Źródło:  http://www.geo.uj.edu.pl/zaklady/zgf/konferencja