Konferencje naukowe 2019

 

Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia


-
Poznań

W dniach 17-18 marca 2013r. Instytut Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Zespołem Problemowym ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz Unią Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna zapraszają na Konferencję dydaktyczną pt. Gospodarka Przestrzenna – doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia.

Celem Konferencji jest prezentacja doświadczeń wypracowanych w toku przygotowywania nowych programów kształcenia dla kierunku Gospodarka Przestrzenna w uczelniach wchodzących w skład Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna zgodnych z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji oraz wypracowanie obszarów współpracy dydaktycznej między jednostkami prowadzącymi ten kierunek studiów.

Konferencja odbywa się pod Patronatem J.M. Rektora prof. dr hab. Bronisława Marciniaka oraz Przewodniczącego KPZK PAN prof. dr hab. Tadeusza Markowskiego.


Organizatorzy:

Instytut Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Geografia i Oceanologia

Słowa kluczowe:

gospodarka, gospodarka przestrzenna

Źródło:  https://wngig.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wngig/konferencja-dydaktyczna-gospodarka-przestrzenna-dowiadczenia-i-wyzwania-procesu-ksztacenia