Konferencje naukowe 2019

 

XXII Ogólnopolska Konferencja Dydaktyczna "Metody oceny jakości nauczania "


-
Łódź

Konferencje dydaktyczne organizowane przez Instytut Statystyki i Demografii oraz Instytut Ekonometrii(wcześniej przez Instytut Ekonometrii i Statystyki) Uniwersytetu Łódzkiego mają już ponad 30-letnią tradycję. Ich celem jest wymiana idei i doświadczeń związanych z nauczaniem metod ilościowych na studiach ekonomicznych i menadżerskich. Pod pojęciem metod ilościowych rozumie się tutaj takie przedmioty jak matematyka, statystyka, informatyka, ekonometria czy badania operacyjne oraz przedmioty pokrewne.

Celem XXII Konferencji jest wymiana doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących sposobów oraz technik oceny jakości nauczania wśród nauczycieli akademickich, kształcących studentów w ramach przedmiotów ilościowych


Organizatorzy:

Instytut Statystyki i Demografii UŁ


Dyscypliny naukowe:

Ekonomia, Pedagogika, Matematyka

Słowa kluczowe:

szkolnictwo wyższe, metody ilościowe, nauczanie metod ilościowych

Źródło:  http://kd.uni.lodz.pl/