Konferencje naukowe 2019

 

2.0 Nowe technologie informacyjne w promocji samorządowych instytucji kultury


-
Kraków

Małopolski Insytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Instytut Studiów Regionalnych UJ oraz Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa Międzynarodowego UJ

mają zaszczyt zaprosić Państwa na pierwszą edycję interdyscyplinarnej konferencji naukowej

2.0 Nowe technologie informacyjne w promocji samorządowych instytucji kultury i jst

która odbędzie się w Krakowie w dniu 17 czerwca 2010 r. w siedzibie Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji na ul. Szlak 73a.

 
Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do:

    * przedstawicieli środowiska naukowego związanego z naukami humanistycznymi, społecznymi, ale także technologicznymi, informatycznymi,
    * przedstawicieli instytucji kultury i jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialnych za promocję
    * informatyków samorządowych i informatyków pracujących w instytucjach kultury.

 

Badania nad wykorzystaniem nowych technologii w promocji samorządowych instytucji kultury i jst (w tym kultury i tradycji lokalnej w gminach, powiatach, sołectwach) mają charakter interdyscyplinarny. Odnoszą się do relacji pomiędzy sferą kultury,
a społecznością cyfrowo-informacyjną ponowoczesnego świata, w trakcie których kształtują się specyficzne relacje między refleksją o charakterze teoretycznym, a czysto praktycznym wykorzystaniem nowych technologii w działaniach marketingowych.

 
Proponowane zagadnienia:

    * Wykorzystanie technologii WEB 2.0 w promocji i marketingu
    * Szanse i zagrożenia dla instytucji kultury i jst związane z rozwojem Internetu
    * Internet jako szansa na promocję lokalnych tradycji, lokalnej kultury.
    * Wirtualna gmina, wirtualna instytucja kultury – szanse i zagrożenia
    * Psychologia tworzenia portali internetowych
    * Digitalizacja dóbr kultury, dokumentów a promocja

 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru nadesłanych propozycji referatów. Nie przewidujemy pobierania opłaty konferencyjnej.

 
Wypełniony formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronach http://www.mistia.org.pl oraz http://www.isr.wsmip.uj.edu.pl wraz z abstraktem (ok. 150-250 słów) prosimy nadesłać drogą elektroniczną do dnia 20 maja 2010 na adres bkosinski@mistia.org.pl. Formularz nie może wykraczać poza jedną stronę A4.

Zawiadomienia o udziale w konferencji uczestnicy otrzymają do 1 czerwca 2010.

 
Biuro konferencji:
FRDL MISTiA
Ul. Szlak 73a, pok. 102

(12) 634 16 70, (12) 633  51  54


Organizatorzy:

Małopolski Insytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Instytut Studiów Regionalnych UJ oraz Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa Międzynarodowego UJ

Dyscypliny naukowe:

Technologie Informacyjne (IT)

Słowa kluczowe:

promocja samorządów

Źródło:  http://www.mistia.org.pl