Konferencje naukowe 2019

 

Wymiary wiedzy w nowych technologiach


-
Warszawa

Nowe technologie związane z Internetem i urządzeniami mobilnymi wpływają na nasze życia. To banał. My chcemy zapytać jak.

Konferencja odbędzie się 18-19 kwietnia 2013 r w sali konferencyjnej Państwomiasto przy ul. Andersa 29 w Warszawie i będzie miała charakter otwarty dla słuchaczy (osoby pragnące zgłosić własny referat powinny zapoznać się z informacjami dla prelegentów).

Interesują nas zróżnicowane aspekty związane z wiedzą w nowych technologiach:

  • rola nowoczesnych technologii w pracy badacza;
  • sposoby upowszechniania informacji i kształtowania wiedzy za pośrednictwem nowoczesnych technologii – publikowanie, hierarchizacja, udostępnianie, cenzura;
  • interfejsy wiedzy – aplikacje umożliwiające dostęp do informacji, ich architektura, ideologia;
  • sytuacja podmiotu w zdobywaniu informacji i budowaniu wiedzy poprzez nowoczesne środki komunikacji – krytyka, praktyki pozyskiwania;
  • wpływ bezprzewodowości/mobilności nowych technologii na ludzkie praktyki;
  • estetyka nowych mediów;
  • antycypacje nowych technologii w sztuce;
  • prawne aspekty dostępu do wiedzy – jaką wiedzę prawo ma nam zapewniać (informacja publiczna), jaką reglamentować (prawo autorskie), a jakiej zabraniać (ochrona prywatności, treści zakazane);
  • dostęp do prawa dzięki nowym technologiom – bazy prawne i prawnicze, publiczne i prywatne.

Organizatorzy:

Uniwersytet Warszawski, Centrum Cyfrowe, CyberLaw


Dyscypliny naukowe:

Bibliotekoznawstwo, Filozofia, Organizacja i Zarządznie, Media i Komunikowanie, Informatyka Teoretyczna

Słowa kluczowe:

wiedza, nowe technologie, dane, informacje

Źródło:  http://wymiarywiedzy.pl/