Konferencje naukowe 2019

 

PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I TERAPIA UZALEŻNIEŃ


-
Aula Im. Solidarności

Pełna informacja o konferencji na stronie:

www.doktorancisw.blog.pl/2014/07/08/konferencja-naukowa-pt-profilaktyka-spoleczna-i-terapia-uzaleznien-5-wrzesnia-2014/

Uzależnienia to problem społeczny, indywidualny, którego skutki obejmują wszystkie dziedziny życia osoby uzależnionej. Określane są mianem choroby XXI wieku, która dotyka jednostki w każdej grupie wiekowej. Celem konferencji jest wymiana informacji i doświadczeń związanych z tematyką profilaktyki społecznej i terapii uzależnień, a także zapoznanie uczestników z wymienionymi poniżej obszarami tematycznymi. Konferencja pozwoli na wymianę doświadczeń w tematyce uzależnień uczestników konferencji, mających w swojej pracy styczność z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

Adresaci:  Konferencja skierowana jest do pracowników naukowo-dydaktycznych, nauczycieli, dyrektorów szkół, doktorantów, studentów, pedagogów, socjologów, psychologów, prawników, psychiatrów, absolwentów nauk o rodzinie, lekarzy, terapeutów różnych specjalizacji, pracowników pomocy społecznej, kuratorów zawodowych i kuratorów społecznych, funkcjonariuszy policji, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracowników ośrodków wsparcia i interwencji kryzysowej, pracowników wszystkich placówek mających styczność z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami,  przyszłych studentów kierunku profilaktyka społeczna i terapia uzależnień, uczniów i osób zainteresowanych tematyką uzależnień.


Organizatorzy:

KATEDRA Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą Instytutu Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli


doktorancistw@onet.eu

Dyscypliny naukowe:

Pedagogika, Psychologia, Prawo i Administracja, Socjologia, Farmacja, Zdrowie Publiczne

Słowa kluczowe:

uzależnienia, psychoprofilaktyka, profilaktyka, narkomania, alkoholizm, nowoczesne uzależnienia, profilaktyka społeczna

Źródło:  http://doktorancisw.blog.pl/2014/07/08/konferencja-naukowa-pt-profilaktyka-spoleczna-i-terapia-uzaleznien-5-wrzesnia-2014/