Konferencje naukowe 2019

 

III Ogólnopolska Konferencja Oddziałów Psychiatrii Sądowej


-
Spała

Tematyka

Celem konferencji jest również podjęcie działań dla opracowania podręcznika psychiatrii sądowej pod tytułem np. zarys praktyki orzeczniczej w psychiatrii lub opiniodawstwo sądowo-psychiatryczne, praktyczny podręcznik. Dlatego uprzejmie prosimy, aby między innymi przygotować referaty, które po ich dalszej rozbudowie mogłyby stać się rozdziałami tak przygotowanego podręcznika.

Jednocześnie informujemy, iż chęć przygotowania rozdziału pod tytułem „Psychopatologia: przegląd orzecznictwa” wyraził Bartosz Łoza, „Metodologia psychiatrii sądowej, opiniodawstwo w sprawach testamentowych, etyka psychiatrii sądowej” Jerzy Pobocha. Natomiast rozdział: „Środki zabezpieczające” mogliby przygotować koledzy Ryszard Wardeński i Leszek Ciszewski itd.

Na konferencji powołany zostanie zespół redakcyjny, który ustali tytuły dalszych rozdziałów podręcznika oraz jego objętość (minimum 200 stron). Prace na tak pomyślanym dziełem powinny potrwać około roku, tak aby na następnej konferencji możnaby było go omówić, a następnie skierować do druku.

Tak przygotowana była książka pod tytułem: Opiniodawstwo sądowo-lekarskie, Elselvier 2013.

Prosimy, aby z każdego oddziału psychiatrii sądowej został zgłoszony przynajmniej jeden lub dwa referaty, omawiające ciekawsze i trudniejsze przykłady opinii sądowo-psychiatrycznych, w szczególności takich kiedy: wykryto błędną diagnozę, istniały kontrowersje co do stopnia ograniczenia niepoczytalności, zdolności do oświadczenia woli, zawarcia małżeństwa itd.

Na konferencji przedstawiony zostanie przypadek gdzie w sprawie o zabójstwo wydano trzy opinie: pierwsza: znacznie ograniczona niepoczytalność, druga: zniesiona poczytalność, trzecia: bez ograniczenia niepoczytalności. Sprawą tą zajmował się Sąd Najwyższy.

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie propozycji innych tematów, które można i należy w czasie konferencji omówić.


Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Psychiatrii Sądowej


ptps@ptps.com.pl

Dyscypliny naukowe:

Medycyna Kliniczna Niezabiegowa

Słowa kluczowe:

psychiatria, psychiatria sądowa, niepoczytalność

Źródło:  http://www.ptps.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=174:iii-ogolnopolska-konferencja-oddziaow-psychiatrii-sdowej&catid=29:ogloszenia