Konferencje naukowe 2019

 

Wybrane problemy treningu pływackiego


-
Katowice

Tematyka i cel konferencji

Konferencja została objęta patronatem przez Polski Związek Pływacki.

Celem konferencji jest przedstawienie aktualnych tendencji szkolenia zawodników na różnych poziomach zaawansowania sportowego.

Konferencja jest przeznaczona dla nauczycieli, instruktorów i trenerów pływania oraz studentów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Konferencja będzie składała się z części teoretycznej i praktycznej, na których przedstawione zostaną wykłady multimedialne, filmy szkoleniowe oraz zajęcia pokazowe. Wykłady i lekcje pokazowe prowadzić będą zaproszeni trenerzy.


Organizatorzy:

Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego AWF Katowice im. J. Kukuczki;
Polski Związek Pływacki (Patron konferencji)KS AZS-AWF KatowiceŚląski Okręgowy;
Związek Pływacki


Dyscypliny naukowe:

Kultura Fizyczna

Słowa kluczowe:

trening, pływactwo, pływanie

Źródło:  http://www.awf.katowice.pl/uczelnia/wybrane-problemy-treningu-plywackiego