Konferencje naukowe 2019

 

Ogólnopolska konferencja naukowa Groza w kulturze polskiej


-
Wrocław

Koło Badaczy Popkultury „Trickster” oraz Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej “Trickster” mają przyjemność zaprosić Państwa na kolejną z cyklu konferencji naukowych poświęconych różnym zagadnieniom kultury popularnej. Tym razem chcemy pochylić się nad problemem polskiej grozy w jej różnych przejawach i aspektach, zadając tym samym pytanie: czy polska kultura stoi (stała) grozą i horrorem?

Horror w Polsce może jawić się jako towar importowany (szczególnie jeśli wziąć pod uwagę współczesne filmy), zwłaszcza że kinowe sale zalewają zagraniczne tytuły. Jeśli jednak na chwilę odwrócimy wzrok od kina, to polska kultura grozy wydaje się działać prężnie, wystarczy spojrzeć na wydawane czasopisma, współczesnych pisarzy czy na komiksy tworzone w estetyce horroru. Jednak by rozmawiać o tym, z czym mamy do czynienia dzisiaj, warto cofnąć się w przeszłość, przyjrzeć się uważnie PRL-owskim filmom czy też literaturze międzywojennej. Interesuje nas także recepcja zagranicznych tekstów grozy, zwłaszcza ich interpretacje w przestrzeni teatralnej. Chcemy, by nasza konferencja była szerokim spojrzeniem na obecność grozy w kulturze polskiej. Wydarzenie ma charakter otwarty, dlatego zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konferencji i przyłączenia się do dyskusji.


Organizatorzy:

Koło Badaczy Popkultury „Trickster” oraz Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej “Trickster”


tricksterzy@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo


Źródło:  http://grozawkulturzepolskiej.wordpress.com/