Konferencje naukowe 2019

 

Memory, culture and religion


-
Warszawa

Zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Pamięć, kultura i religia”, która poświęcona jest zagadnieniom na styku nauk społecznych oraz teologii. Konferencja odbędzie się 15 maja 2013 w Centrum Myśli Jana Pawła II

Jest to druga konferencja, która wchodzi w serię spotkań naukowych pt. „Perspektywy postsekularne”. Cykl ten skupia się na skomplikowanych relacjach teologii, wiary i nauk społecznych. Nowoczesność, rozumiana jako projekt intelektualny, silnie akcentuje sekularyzację i relatywizm. Przez to odbiera sferze sacrum należyte jej miejsce w kulturze współczesnej, równolegle zastępując ją zeświecczoną wizją świata. Nowoczesność stopniowo wypierała religię i teologię. Nauka, wierny uczeń nowoczesności, tę tendencję wzmocniła. Na miejsce chrześcijaństwa nowoczesność postawiła religie zastępcze, ziemskie absoluty, takie jak rynek, państwo, klasę, człowieka, naród. Jeśli chcemy, żeby teologia i nauka znów się spotkały, a może spotkały się po raz pierwszy, musimy wyjść poza dogmaty nowoczesności. W tym właśnie duchu chcemy poszukiwać punktów spotkania między tymi dwoma, wciąż nierozumiejącymi się dziedzinami wiedzy.

W coraz większym stopniu zauważa się również oderwanie studiów nad pamięcią i kulturą od myśli religijnej. Dlatego obecne spotkanie chcemy poświęcić badaniom związków między religią, pamięcią a kulturą. Jaki jest wpływ religii na kulturę? Jaki jest wpływ pamięci na kulturę? Czy naukowe opracowania pamięci są zupełnie pozbawione wątków teologicznych? Właśnie na takie pytania będziemy starać się odpowiedzieć podczas majowego sympozjum.


Organizatorzy:

Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego


Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Religioznawstwo, Teologia, Socjologia

Słowa kluczowe:

Kultura, religia, pamięć, teologia

Źródło:  http://www.centrumjp2.pl/node/5983/Konferencja_Pamiec_kultura_i_religia