Konferencje naukowe 2019

 

Nieznane, a warte poznania - o zapomnianej muzyce polskich kompozytorów. Ogólnopolska Studencka Sesja Naukowa


-
Warszawa

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić studentów studiów I, II i III stopnia do udziału w Ogólnopolskiej Studenckiej Sesji Naukowej pt. Nieznane, a warte poznania – o zapomnianej muzyce polskich kompozytorów, której organizatorem jest Koło Naukowo-Artystyczne Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki przy współpracy Katedry Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Sesja ta odbędzie się 13 kwietnia 2013 roku w siedzibie UMFC w Warszawie przy ul. Okólnik 2.

Nie od dziś wiadomo, że polska muzyka na przestrzeni dziejów miała swój indywidualny charakter i styl. Jednak sytuacja polityczna w kraju nie zawsze sprzyjała twórczemu rozwojowi kompozytorskiemu. Szczególne piętno odcisnęły czasy zaborów, kiedy polska kultura była skutecznie zwalczana, a także czasy I i II Wojny Światowej. O wielu kompozytorach polskich okresu powojennego nie mówiło się również z powodu ich emigracji będącej manifestacją przeciw reżimowi komunistycznemu.

Sesja ma służyć ukazaniu niepoznanej dotąd muzyki polskich kompozytorów z różnych epok historycznych – nie tylko ze wspomnianej wyżej współczesności i XIX wieku, ale także renesansu i baroku. Będzie okazją, aby spróbować odpowiedzieć na pytanie, dlaczego została zapomniana i zastanowić się, co zrobić, by poznała ją szersza publiczność.

Gościem honorowym Sesji będzie prof. zw. dr Krzysztof Baculewski – kompozytor, wieloletni wykładowca UMFC oraz wybitny znawca muzyki polskiej. Wygłosi on wykład wprowadzający oraz będzie aktywnie uczestniczył w przebiegu Sesji.

Chcemy, by podczas Sesji pokazano utwory mniej znanych kompozytorów, jak również wcale lub rzadko wykonywane utwory tych wielkich. Przy omawianiu utworów mile widziane będzie zaprezentowanie ich fragmentów w postaci nagrań.

Sesja adresowana jest przede wszystkim do studentów kierunków: teoria muzyki, kompozycja i muzykologia, a także innych kierunków pokrewnych. Udział w Sesji jest bezpłatny. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży, zakwaterowania i wyżywienia. Istnieje natomiast możliwość udzielenia uczestnikom pomocy w rezerwacji tanich noclegów w Domu Studenckim „Dziekanka”.

Osoby zainteresowane udziałem w Sesji prosimy o przesyłanie zgłoszeń (imię i nazwisko, kierunek studiów, nazwa uczelni, imię i nazwisko opiekuna naukowego) wraz z tytułem referatu i abstraktem o objętości około pół strony (ok. 1000 znaków ze spacjami) drogą mailową na adres: kolonaukowe1.umfc@gmail.com do dnia 11 marca 2013 roku. Tytuł wiadomości mailowej należy określić jako „Ogólnopolska Studencka Sesja Naukowa”. Maksymalny czas trwania wypowiedzi wynosi 20 minut. Ze względu na ramy czasowe sesji, w przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyjęcia wybranych referatów. Wszelkie dodatko­we pytania prosimy kierować na podany wyżej adres e-mail.


Organizatorzy:

Koło Naukowo-Artystyczne Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki przy współpracy Katedry Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina


Dyscypliny naukowe:

Sztuki piękne

Słowa kluczowe:

muzyka, muzyka polska, kompozytorzy, zapomniani kompozytorzy