Konferencje naukowe 2019

 

„Ruch graniczny na granicach Unii Europejskiej: Bałtyk – Polska – Pomorze”


-
Malbork

Proces integracji europejskiej doprowadził do likwidacji granic wewnętrznych a tym samym swobodnego ruchu osobowego wewnątrz Unii. Jednocześnie postępowała zmiana funkcji granic zewnętrznych. Granice przestały być barierami migracji i turystyki. Istotnym przełomem w przełamaniu tej bariery było wdrożenie koncepcji małego ruchu granicznego.
Organizatorzy, kierują swoje zaproszenie do ośrodków naukowych, instytucji administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji społecznych i gospodarczych, zainteresowanych tematyką konferencji .
Uczestnicy dyskutować będą nie tylko o małym ruchu granicznym między Polską i Rosją, ale również w innych częściach Europy ze szczególnym uwzględnieniem Regionu Morza Bałtyckiego.

Podczas konferencji poruszone zostaną problemy:

  • Granice w Europie, dokumenty i procedury graniczne,
  • Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i społeczne ruchu granicznego,
  • Zarządzanie granicą, bezpieczeństwo osobowego i towarowego ruchu granicznego,
  • Organizacja i promocja współpracy transgranicznej,
  • Istota i rozwój małego ruchu granicznego,
  • Aspekty ekologicznego ruchu granicznego,
  • Obsługa międzynarodowego ruchu turystycznego,
  • Ewolucja turystyki międzynarodowej w Europie,
  • Rozwój turystyki i rekreacji na obszarach małego ruchu granicznego,
  • Produkty turystyki przygranicznej i transgranicznej

Organizatorzy:

Akademia Morska w Gdyni; Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa; Academia Europa Nostra; Miasto Malbork


Dyscypliny naukowe:

Ekonomia

Słowa kluczowe:

turystyka, Europa, granice, integracja

Źródło:  http://fem.am.gdynia.pl