Konferencje naukowe 2019

 

Jelinek po polsku. Tłumaczenia i inscenizacja


-
Bydgoszcz

Twórczości Elfriede Jelinek poświęcona będzie konferencja w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, która odbędzie się 23-24 kwietnia w ramach projektu "Dom Jelinek". Patrnerami projektu są Teatr Polski w Bydgoszczy, Austriackie Forum Kultury 
oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Projekt Dom Jelinek poświęcony jest twórczości i polskiej recepcji austriackiej pisarki, laureatki Literackiej Nagrody Nobla, Elfriede Jelinek. Przedsięwzięcie obejmuje aranżację przestrzeni teatralnej, premierę sztuki Podróż zimowa w tłumaczeniu K. Bikont i reżyserii M. Kleczewskiej, prezentację sztuki O zwierzętach oraz konferencję naukową Jelinek po polsku. Tłumaczenia i inscenizacje (23-24.04.2013) z udziałem tłumaczy tekstów i badaczy twórczości E. Jelinek (organizacja: prof. Monika Szczepaniak).

Twórczość Elfriede Jelinek spotkała się w Polsce z bardzo dużym zainteresowaniem. W tłumaczeniu na język polski ukazało się siedem powieści noblistki, a także liczne dramaty, wiersze, eseje i przemówienia. Publikacjom utworów Jelinek towarzyszyły komentarze medialne i ożywione dyskusje, przebiegające początkowo w atmosferze skandalu, przybierające jednak z czasem charakter profesjonalnych debat i analiz. Kilka „tekstów dla teatru” doczekało się inscenizacji na polskich scenach, odbyło się także wiele prób czytanych, wykładów oraz dyskusji towarzyszących publikacjom lub inscenizacjom tekstów Jelinek.

Konferencja Jelinek po polsku. Tłumaczenia i inscenizacje z udziałem tłumaczy tekstów i badaczy twórczości Elfriede Jelinek (literaturoznawców, kulturoznawców, językoznawców i teatrologów) poświęcona będzie „obecności” tekstów Jelinek w Polsce. Ambicją projektu jest podsumowanie i poddanie dyskusji polskiej recepcji twórczości Jelinek ze szczególnym uwzględnieniem problemów translacji oraz odbioru i interpretacji tekstów noblistki w przekładzie na język polski. 13 uczestników i uczestniczek konferencji podejmie refleksję nad kompleksowymi teksturami Elfriede Jelinek, specyfiką języka noblistki i języka przekładów, trudnościami i pułapkami translacyjnymi, inscenizacjami nowatorskich „tekstów dla teatru”, problemami recepcji i interpretacji powieści, dramatów i esejów w polskim kontekście kulturowym. Planowana jest publikacja artykułów w tomie zbiorowym Jelinek po polsku (2013).

Wstęp na konferencję jest wolny, zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Organizatorzy:

Teatr Polski w Bydgoszczy, Austriackie Forum Kultury 
oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy


Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Sztuki piękne

Słowa kluczowe:

teatr, tłumaczenia, E. Jelinek, inscenizacja

Źródło:  http://www.ukw.edu.pl/strona/konferencje/konferencje/15327/jelinek_konferencja