Konferencje naukowe 2018

 

„Tu jestem. Tak mówię”- alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną


-
Lublin

Organizatorem  konferencji jest Specjalny Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy nr 2       w Lublinie oraz Stowarzyszenie  na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin „Jesteśmy wśród Was”. Konferencja jest częścią projektu „Chcę mówić. Porozmawiaj ze mną.” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wysłanie formularza zgłoszeniowego na adrese-mail: stowarzyszenie@stowarzyszeniejww.pl oraz przekazanie darowizny w wysokości 30 zł (słownie: trzydzieści złotych) do dnia 22 listopada 2013 r. na konto Stowarzyszenia:

nr konta: 26 1500 1520 1215 2010 4578 0000

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin „Jesteśmy wśród Was”, 20-439 Lublin, ul. Głuska 5 

Tytuł wpłaty/przelewu powinien zawierać imię i nazwisko uczestnika konferencji oraz dopisek Darowizna.  Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji prosimy o przekazanie informacji na adres  e-mail:  stowarzyszenie@stowarzyszeniejww.pl do dnia 22 listopada 2013 r.

Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji, materiały konferencyjne, gorący poczęstunek.


Organizatorzy:

 Specjalny Ośrodek  Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie oraz Stowarzyszenie  na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz Ich Rodzin „Jesteśmy wśród Was”


stowarzyszenie@stowarzyszeniejww.pl

Dyscypliny naukowe:

Pedagogika

Słowa kluczowe:

AAC, komunikacja alternatywna, niepełnosprawność intelektualna

Źródło:  http://www.stowarzyszeniejww.pl