Konferencje naukowe 2019

 

Od organizmu do społeczności Whitehead i świat współczesny


-
Katowice

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w ósmej już z corocznych konferencji organizowanych przez Towarzystwo Metafizyczne im. A.N. Whiteheada przy współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych w Katowicach-Panewnikach oraz Katedrą Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej PAT. Od wielu lat spotykamy się w maju na terenie Klasztoru Franciszkanów, aby podejmować i dyskutować kolejne tematy należące do szeroko pojmowanej filozofii procesu.

Procesualność w szczególnie silny sposób wiąże się z organicznością oraz ze zjawiskami społecznymi. Przy dostatecznie szerokim rozumieniu tych terminów tematyka konferencji pokrywa olbrzymi zakres zagadnień. Ponieważ Alfred North Whitehead zaproponował metafizykę zbudowaną na kategoriach procesu, organizmu oraz społeczności, więc Jego patronat nad naszą konferencją wydaje się czymś naturalnym, choć oczywiście nie zamierzamy ograniczać się do jego wizji świata. Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji poświęconej filozoficznej problematyce związanej z powyższymi kategoriami, a zaproszenie swoje kierujemy zarówno do filozofów, jak i do tych wszystkich przedstawicieli nauk szczegółowych (biologów, socjologów, psychologów, ekonomistów, kulturoznawców etc.), którzy chcieliby przedstawić i przedyskutować swoje refleksje związane z podstawami dyscyplin, które reprezentują.

 


Organizatorzy:

Katedra Filozofii Starożytnej i Środeniowiecznej PAT

Dyscypliny naukowe:

Filozofia

Słowa kluczowe:

Whitehead

Źródło:  http://towarzystwo.panewniki.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=1