Konferencje naukowe 2019

 

MŁODZI DLA TECHNIKI 2013


-
Płock

Celem Konferencji jest prezentacja dorobku naukowego doktorantów, studentów i młodych pracowników naukowych oraz szeroko rozumiana promocja osiągnięć i działalności naukowej młodych badaczy, działających w obszarze inżynierii lądowej, inżynierii środowiska, inżynierii chemicznej i mechanicznej. Konferencja będzie stanowiła znakomitą okazję do wymiany doświadczeń, poglądów, jak również integracji środowiska zainteresowanego współczesnymi problemami techniki.

Tematyka Konferencji jest bardzo zróżnicowana i obejmuje szeroki zakres zagadnień z dziedziny budownictwa, inżynierii środowiska, chemii i mechaniki, a w szczególności:

 • Konstrukcje budowlane i inżynierskie;
 • Technologię i organizację budowy;
 • Inżynierię materiałową;
 • Mechanikę konstrukcji, geotechnikę;
 • Fizykę budowli;
 • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylację i gazownictwo;
 • Inżynierię sanitarną i wodną;
 • Ochronę środowiska;
 • Bioinżynierię;
 • Technologię chemiczną;
 • Inżynierię chemiczną i procesową;
 • Automatykę i robotykę;
 • Mechanikę i budowę maszyn.

Referaty zgłaszane na Konferencję będą recenzowane i publikowane jako rozdziały monografii, a zatem jest możliwość zdobycia punktów za publikację!

Udział w Konferencji jest bezpłatny!


Organizatorzy:

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej


Dyscypliny naukowe:

Budowa i Eksploatacja Maszyn, Budownictwo, Inżynieria chemiczna, Inżynieria materiałowa, Mechanika

Słowa kluczowe:

doktoranci, koła naukowe, inżynieria środowiska, budownictwo, nauki techniczne, inżynieria chemiczna, inżynieria mechaniczna

Źródło:  http://www.mdt2013.pw.plock.pl/