Konferencje naukowe 2019

 

Sport w polityce zdrowotnej


-
Warszawa

Polityka sportowa może prowadzić do poprawy jakości życia danej populacji i zdrowia publicznego, obniżania poziomu agresji i patologii wśród młodzieży. W czasie interdyscyplinarnej konferencji międzynarodowej zaprezentowane będą europejskie i polskie programy, które osiągają spektakularne rezultaty dzięki włączeniu sportu i organizacji sportowych do osiągania celów polityki zdrowotnej. Będzie można na niej poznać narzędzia planowania dla władz publicznych do zaprojektowania i wdrożenia spójnej, opartej na aktywności fizycznej, polityki prozdrowotnej. Efektem spotkania ma być powołanie międzysektorowej grupy ekspertów pracującej nad rozwojem konkretnych projektów sportowych uwzględniających elementy profilaktyki zdrowotnej.

 

Wykłady wygłoszą m.in. Jean Gracia – wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Lekkoatletycznego oraz Bernard Amsalem – prezydent Francuskiego Związku Lekkiej Atletyki, jeden z twórców francuskiego modelu wykorzystania aktywności fizycznej dla potrzeb profilaktyki zdrowotnej.


Organizatorzy:

Centrum Wyzwań Społecznych działające przy Instytucie Studiów Społecznych im. prof. Roberta B. Zajonca na Uniwersytecie Warszawskim


m.szymborska@uw.edu.pl

Dyscypliny naukowe:

Kultura Fizyczna


Źródło:  http://www.iss.uw.edu.pl/zaproszenie-na-konferencje-sport-in-health-policy/