Konferencje naukowe 2019

 

Kultura rocka 2. Słowo - dźwięk - performance


-
Toruń

Zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Kultura rocka. Słowo – dźwięk – performance, która odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 10-11 marca 2016 r.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że kolejna odsłona Konferencji poszerzy wachlarz tematów poruszonych w ubiegłym roku, otwierając tym samym interesujące pola dociekań poświęconych kulturze rocka i – w dalszej perspektywie – kulturze popularnej. Referentom proponujemy następujące zagadnienia:

– znaczenie słowa w utworach rockowych,

– interpretacja tekstów piosenek rockowych,

– multi-, post- i interdyscyplinarność rocka,

– rock jako przedmiot zainteresowania komparatystyki,

– rock a performatyka i strategie sceniczne,

– rock wobec rytuałów,

– rock a „przemysł” muzyczny i mass media,

– subkultury rockowe i ruchy fanowskie.

Oczywiście są to wyłącznie propozycje obszarów tematycznych, którym pragniemy poświęcić uwagę podczas Konferencji. Organizatorzy są otwarci na każdą ciekawą propozycję. Konferencja skierowana jest do badaczy rozmaitych dziedzin humanistyki: literaturoznawców, muzykologów, kulturoznawców, antropologów i socjologów, jednak do udziału w niej zapraszamy także przedstawicieli innych dyscyplin.

W celu zgłoszenia chęci wzięci czynnego udziału w Konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie: www.kulturarocka.wordpress.com) do dnia 15 stycznia 2016 r. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń na podstawie merytorycznej oceny nadesłanych abstraktów. Udział bierny nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Opłata konferencyjna wynosi 180 zł i zostanie przeznaczona na cele organizacyjne (materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad) oraz przygotowanie recenzowanej monografii naukowej, którą planujemy wydać do końca 2016 roku.


Organizatorzy:

Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej, Instytut Literatury Polskiej, Koło Lektury Filologiczno-Filozoficznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


kulturarocka.konferencja@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

muzyka, słowo, performance, kultura rocka, dźwięk, sound studies

Źródło:  http://kulturarocka.wordpress.com