Konferencje naukowe 2019

 

Jan Gwalbert Pawlikowski – humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki


-
Kraków

W bieżącym roku przypada stulecie opublikowania obszernego eseju Jana Gwalberta Pawlikowskiego pt. „Kultura a natura”. W dziele tym autor dokonał przenikliwej analizy relacji pomiędzy ochroną przyrody a jej gospodarczym wykorzystaniem, a także sformułował myśli odkrywcze, wybiegające o całe dziesięciolecia naprzód. Zbliżająca się rocznica stanowić ma okazję do zorganizowania konferencji w celu przypomnienia postaci i dorobku J.G. Pawlikowskiego na polu podstaw ochrony przyrody i turystyki, a także przedyskutowania, jak jego idee i przewidywania sprawdziły się w ciągu wieku.

Proponowany zakres tematyczny konferencji:
1. Koncepcje JG Pawlikowskiego, a faktyczna ewolucja idei i praktyki ochrony przyrody.
2. Działalność JG Pawlikowskiego w zakresie ochrony przyrody.
3. Turystyka górska i alpinizm – u JG Pawlikowskiego i obecnie.
4. Przyroda i kultura Tatr za JG Pawlikowskiego i obecnie.

Planowane jest opublikowanie wygłoszonych referatów w recenzowanym wydawnictwie pokonferencyjnym. Konferencja odbędzie się 15 listopada 2013 r., z możliwością przedłużenia na dzień następny w wypadku dużej liczby referatów.

Organizatorami wydarzenia są: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – Wydział Turystyki i Rekreacji, Tatrzański Park Narodowy, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie i Oddział Akademicki PTTK w Krakowie.


Organizatorzy:

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – Wydział Turystyki i Rekreacji, Tatrzański Park Narodowy, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie i Oddział Akademicki PTTK w Krakowie


Dyscypliny naukowe:

Ekologia i Ochrona Przyrody, Kultura Fizyczna

Słowa kluczowe:

turystyka, przyroda, JG Pawlikowski

Źródło:  http://www.us.edu.pl/jan-gwalbert-pawlikowski-humanistyczna-wizja-ochrony-przyrody-i-turystyki