Konferencje naukowe 2019

 

Międzynarodowa konferencja ZWIERZĘTA I ICH LUDZIE


-
Warszawa

W ostatnich latach coraz bardziej widoczne staje się zainteresowanie rozmaitymi kontekstami oddziaływania animal studies w kulturze współczesnej. Konferencja „Zwierzęta i ich ludzie” wychodzi naprzeciw potrzebie analizowania tych przemian w szerszej, nieantropocentrycznej perspektywie zmian zachodzących w kulturze, koncentrując się na tekstach filozoficznych, literackich i pracach artystycznych. Wydaje się, że zmierzch perspektywy antropocentrycznej nie dotyczy tylko najnowszych prac, lecz ujawnia się coraz wyraźniej pod wpływem dwudziestowiecznej i obecnie uprawianej krytyki w naukach i sztukach humanistycznych.

Mimo wielu rozgałęzień tej krytyki w dobie kryzysu ekologicznego, zależy nam na czymś więcej niż tylko na tematyce animalistycznej, na dominacji zwierząt w refleksji. Zamysł jest taki, by z różnych perspektyw – naszych ludzkich punktów widzenia – przyjrzeć się nieludzkim gatunkom i ich oddziaływaniu na rozmaite dyskursy, na prace literackie i artystyczne. Chcemy zaprosić przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych do zastanowienia się nad zaproponowanymi przez nas tematami. Wydaje nam się, że na gruncie polskim wciąż jest za mało wydarzeń umożliwiających namysł nad zwierzętami z nieantropocentrycznej perspektywy. Istotne dla nas jest to, by dyskurs miał znaczenie dla zwierząt w kontekście społeczno-etycznym, a także by prowadząc rozważania teoretyczne pamiętać nie zapominać o tym, że mają się one odnosić do rzeczywistych zwierząt.

Konferencja ma na celu zaszczepienie i rozwijanie studiów nad zwierzętami na gruncie polskiej humanistyki, zapoznanie polskich naukowców z osiągnięciami w dziedzinie animal studies zagranicą, a także integrację środowisk intelektualistów zajmujących się niniejszą problematyką. Mamy nadzieję, że osoby, które odczuwają potrzebę wzniecenia głębszej debaty na problemy kluczowe dla animal studies, będą miały także okazję nawiązać kontakty naukowe i opublikować fragment swojej pracy.


Organizatorzy:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk


Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

animal studies

Źródło:  http://animalstudies.ibl.waw.pl/pl/miedzynarodowa-konferencja-naukowa-zwierzeta-i-ich-ludzie