Konferencje naukowe 2019

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Przynależność państwowa a system prawny Polski i UE


-
Olsztyn

Serdecznie zapraszamy Studentów i Doktorantów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej 

"Przynależność państwowa a system prawny Polski i UE"

która odbędzie się 26 marca 2015 r. w godz. 10:00-16:00
w Auli Cytrynowej Centrum Konferencyjnego UWM przy ul. B. Dybowskiego 11 w Olsztynie.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Państwa artykuły ukażą się w recenzowanej monografii.

Każdego z Uczestników prosimy o przygotowanie prezentacji Power Point oraz nadsyłanie zgłoszeń wraz z abstraktem do 13 marca 2015 r. za pośrednictwem formularza.
https://docs.google.com/forms/d/1ZT2l_Npn4FYS8Ujwn9nXVdw3hillFn9jMlu-wDfcsRE/viewform?c=0&w=1

Artykuły do publikacji należy przesłać do 31 marca 2015 r. na adres kprip@op.pl


Proponowane obszary tematyczne:
- obywatelstwo a prowadzenie działalności gospodarczej
- przynależność państwowa na przestrzeni dziejów
- mniejszości narodowe, etniczne i religijne wobec społeczeństwa większościowego
- ochrona praw obywatelskich
- obywatelstwo a prawa i obowiązki wobec wspólnot
- opieka dyplomatyczna i konsularna
- służba w obcej armii i organizacjach zbrojnych a obywatelstwo
- europejski nakaz aresztowania i ekstradycja
- realizacja praw politycznych a obywatelstwo
- wielokulturowa Europa wyzwaniem przełomu wieków
- uciekinierzy, azylanci, wypędzeni, przesiedleńcy, repatrianci
- lojalność wobec narodu i/lub państwa
- obywatelstwo jako instrument polityki państwowej
- społeczeństwo obywatelskie - slogan czy cel?

Artykuł powinien zawierać od 20 000 do 40 000 znaków (ze spacjami)

Abyśmy mogli terminowo opublikować Państwa artykuły prosimy o cytowanie zgodne ze standardem Basic Legal Citation, skorzystanie z poniższych szablonów oraz posługiwanie się stylami edytorskimi:
- Openoffice / Libreoffice
- MS Word


Organizatorzy:

Studenckie Koło Naukowe Prawa Rzymskiego i Porównawczego UWM w Olsztynie


kprip@op.pl

Dyscypliny naukowe:

Prawo i Administracja

Słowa kluczowe:

państwo, UE, system prawny

Źródło:  https://sites.google.com/site/khpuwm/kolanaukowe/sknpp