Konferencje naukowe 2019

 

Wideo w sztukach wizualnych


-
Lublin

Konferencja skierowana jest do naukowców, studentów, badaczy kultury, kuratorów, krytyków sztuki, filozofów i artystów oraz osób zainteresowanych filmem eksperymentalnym i techniką wideo w sztuce współczesnej.

Celem konferencji jest próba ujęcia różnorodności zastosowań wideo w sztuce oraz poddanie refleksji potencjału artystycznego tego medium. Interesuje nas zarówno podejście historyczne, problemowe, jak i badania skupiające się na twórczości poszczególnych artystów.

Technika wideo nieprzerwanie od lat 60. XX wieku jest medium coraz powszechniej stosowanym przez artystów sztuk wizualnych i stanowi niegasnące źródło inspiracji dla twórców każdej kolejnej dekady. Artyści testują możliwości przekazu związane z użyciem kamery, manipulują obrazem i dźwiękiem, każdorazowo wykorzystując projekcje w indywidualny sposób. Różnice w posługiwaniu się tym medium zaczynają się na poziomie wyboru sprzętu, poprzez metodę filmowania i montaż, po wybór miejsca i sposobu prezentacji pracy. Możliwości, jakie daje wykorzystanie w sztuce współczesnej techniki wideo, wciąż się poszerzają. Przed teoretykami pojawia się potrzeba śledzenia tego procesu, który stanowi interesujące źródło badań nad kierunkiem rozwoju kultury wizualnej.

Problematyka, którą chcielibyśmy poruszyć na konferencji, będzie obejmowała takie zagadnienia jak:

 

  • techniki wideo

  • film, telewizja, wideo

  • found footage

  • projekcje w przestrzeni publicznej

  • telefon komórkowy jako narzędzie artysty

  • long durational films/never ending films

  • wideo performance


Organizatorzy:

Magda Linkowska Galeria Labirynt
20-052 Lublin, ul. ks. J. Popiełuszki 5
tel. 81 466 59 20 wew. 27


konferencja@labirynt.com

Dyscypliny naukowe:

Sztuki piękne

Słowa kluczowe:

film, nowe media, wideo, sztuka współczesna, found footage

Źródło:  http://www.labirynt.com