Konferencje naukowe 2019

 

Naturalnie neutralna. Polityka zagraniczna Konfederacji Szwajcarskiej


-
Kraków

Konferencja jest jednym z etapów programu badawczego o tym samym tytule, organizowanym przez Sekcję Prawa Międzynarodowego i Praktyki Dyplomatycznej Koła Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (KSSM UJ). Projekt dotyczy Konfederacji Szwajcarskiej, a w szczególności jej polityki zagranicznej, neutralności, relacji z innymi państwami oraz jej pozycji na arenie międzynarodowej.

Głównym celem projektu jest popularyzacja wiedzy na temat Konfederacji Szwajcarskiej i jej polityki zagranicznej, a w szczególności:

  • określenie wpływu neutralności Szwajcarii na jej stosunki z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi, pozycję na arenie międzynarodowej oraz rolę, jaką pełni w Europie,
  • spojrzenie na politykę zagraniczną Szwajcarii z różnych perspektyw,
  • ocena efektywności polityki szwajcarskiej w aspekcie militarnym oraz soft power,
  • przedyskutowanie mitów związanych ze szwajcarskim prawem bankowym w kontekście prawa międzynarodowego,
  • zbadanie fenomenu szwajcarskiej wielokulturowości,
  • stworzenie materiału będą cego podstawą do wydania publikacji opisującej politykę zagraniczną Konfederacji Szwajcarskiej,
  • nawiązanie kontaktów, które ułatwią zorganizowanie wyjazdu badawczego do Szwajcarii.

Organizatorzy:

Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (KSSM UJ


Dyscypliny naukowe:

Politologia

Słowa kluczowe:

Szwajcaria, polityka zagraniczna

Źródło:  http://www.kssm.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=325%3Aameryka-aciska-w-stosunkach-midzynarodowych&catid=40%3Akonferencje-ogpolskie&Itemid=98&lang=pl