Konferencje naukowe 2019

 

Droga pacjenta onkologicznego od diagnozy do leczenia


-
Poznań

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Droga pacjenta onkologicznego od diagnozy do leczenia. Sympozjum to dotyczyć będzie promocji standardów oraz dobrych praktyk w procesie opieki nad pacjentem onkologicznym od momentu skierowania aż do wyleczenia i rehabilitacji. Problematyka dotyczy zarówno jednostek organizujących leczenie, dyrektorów szpitali, lekarzy, oraz osób odpowiedzialnych za zasoby finansowe w ochronie zdrowia.
Interdyscyplinarna tematyka konferencji obejmować będzie:

- organizację centrów onkologii - ich wpływ i rolę w leczeniu pacjentów w danym regionie;
- specyfikę leczenia onkologicznego w porównaniu do innych dziedzin;
- organizację opieki onkologicznej w Wielkiej Brytanii;
- miejsce rehabilitacji po leczeniu onkologicznym w systemie ochrony zdrowia w Polsce;
- zarządzanie świadczeniami dla pacjenta w instytucji płatnika;

Patronat honorowy nad konferencją sprawuje Prof. dr hab. Jacek Wysocki - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.


Organizatorzy:

Wielkopolskie Centrum Onkologii
Uniwersytet Medyczny im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Katedra i Zakład Elektroradiolgii UM


Dyscypliny naukowe:

Medycyna Kliniczna Niezabiegowa, Medycyna Kliniczna Zabiegowa

Słowa kluczowe:

onkologia, nowotwory

Źródło:  http://www.wco.pl/zop2013/