Konferencje naukowe 2019

 

Nauka - Innowacje - Dyfuzja


-
Lublin

Tematyka konferencji skupia się wokół szeroko pojętego zagadnienia innowacji, zwłaszcza w kontekście dynamicznie rozwijającej się gospodarki opartej na wiedzy. W tym obszarze pojawiają się pytania o rolę badań podstawowych i stosowanych w tworzeniu innowacji, o naturę innowacji i jej funkcje mikro- oraz makroekonomiczne, o mechanizmy komunikacji rozpowszechniającej innowacje (dyfuzja), a także konsekwencje społeczne innowacji i odpowiedzialność społeczną za dyfuzję. Interdyscyplinarny charakter podejmowanych zagadnień powoduje, że dyskutowane będą kwestie badane zarówno przez teoretyków zarządzania i innowacji, ekonomistów, prawników, socjologów, pedagogów, jak i filozofów oraz metodologów.
Celem konferencji jest rozważenie szans oraz wyzwań związanych z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury badawczej oraz ICT w kształtowaniu innowacji w różnych sektorach (administracja, bankowość, szkolnictwo wyższe) w Polsce oraz poszczególnych regionach, zwłaszcza w województwie lubelskim i mieście Lublin. Kontekstem dla naszego spotkania jest strategiczna perspektywa roku 2020 oraz towarzyszące jej zmiany w polityce innowacyjnej Unii Europejskiej oraz Narodowych Systemach Innowacji.


Organizatorzy:

Katedra Metodologii Filozofii KUL


Dyscypliny naukowe:

Filozofia, Ekonomia, Prawo i Administracja, Socjologia

Słowa kluczowe:

odpowiedzialność społeczna, innowacja, dyfuzja, wdrożenia, CSR, 2020, Lublin