Konferencje naukowe 2019

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa


-
Kraków

Celem konferencji jest przedstawienie najważniejszych wyzwań i problemów trapiących kontynent afrykański w ostatnich dziesięcioleciach. W tym kontekście podjęta zostanie również próba zdefiniowania możliwości dalszego rozwoju Afryki oraz ocena szans przezwyciężenia barier rozwojowych na płaszczyźnie gospodarczej, społecznej oraz politycznej.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w niej zapraszamy przedstawicieli różnych dziedzin naukowych, między innymi kulturoznawców, socjologów, politologów, ekonomistów, prawników oraz badaczy stosunków międzynarodowych. Celem konferencji jest umożliwienie dyskusji i wymiany poglądów. Mamy nadzieję, że udział w obradach przedstawicieli różnorodnych dyscyplin doprowadzi do powstania interdyscyplinarnej platformy, która pozwoli na ujęcie współczesnych problemów Afryki w nowatorskim świetle. A zainicjowana w ten sposób debata stanowić będzie ciekawy głos polskiej nauki w dyskusji nad zmieniającą się Afryką.

 

Planuje się odbycie w ramach konferencji trzech sesji poświęconych opisowi i analizie skutków zmian społecznych i ekonomicznych oraz przeobrażeń politycznych w krajach afrykańskich:

Przeobrażenia polityczne:

państwowość a plemienność, wpływ polityki mocarstw na rozwój systemów politycznych, polityka współpracy rozwojowej, przyszłość afrykańskich państw upadłych, konflikty zbrojne; elity polityczne

Zmiany gospodarcze:

rozwój gospodarczy, wpływ korporacji międzynarodowych i ponadnarodowych na gospodarkę, chińska obecność w Afryce, surowce naturalne a rozwój ekonomiczny

Przekształcenia społeczne:

stosunki międzyetniczne i międzyreligijne, prawa człowieka, pomoc humanitarna, afrykańskie ubóstwo, zmiana społeczna w kontekście ponowoczesności i postkolonializmu, rozwój i dostęp do edukacji, zmiana pozycji kobiety i ewolucja życia rodzinnego

 

Opiekę merytoryczną nad Konferencją Problemy współczesnej Afryki. Szanse i wyzwania na przyszłość sprawuje dr hab. Leszek Korporowicz, prof. UJ, Dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Konferencji pracowników naukowych i doktorantów prosimy o przesłanie streszczeń wystąpień (max. 700 słów) oraz krótkiej noty biograficznej na adres e-mail: afryka.konferencja@gmail.com do dnia 9 maja 2011 r. Informacja o zakwalifikowanych referatach zostanie przesłana do 15 maja.


Organizatorzy:

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ

Dyscypliny naukowe:

Politologia

Słowa kluczowe:

Afryka