Konferencje naukowe 2019

 

Antyk 2: Reaktywacja. Motywy antyczne w sztukach audiowizualnych i multimediach


-
Łódź

Koło Młodych Klasyków oraz Koło Antycznej Translatoryki działające przy Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na studencko-doktorancką interdyscyplinarną konferencję naukową poświęconą sztukom audiowizualnym, multimediom, mediom interaktywnym i zasobom internetowym, które używają i przekształcają motywy antyczne. Przedmiotem rozważań chcemy uczynić wytwory tzw. kultury obrazkowej w XXI wieku, poczynając od sztuki filmowej, mając na uwadze filmy fabularne, dokumentalne, animowane oraz seriale, poprzez komiksy do gier komputerowych w ich różnorodnych formach. Oczekujemy prezentacji dotyczących sposobu wykorzystania motywów antycznych (historycznych, kulturowych, literackich, społecznych, politycznych etc) oraz refleksji nad konsekwencjami tych praktyk. Konferencja będzie próbą odpowiedzi na pytanie o potencjał starożytności dla nowych mediów w ich ludycznym, ale i kulturotwórczym aspekcie. Pod pojęciem kultury starożytnej rozumiemy antyk grecko-rzymski, kulturę Bliskiego Wschodu, europejskich ludów barbarzyńskich (Celtowie, Germanie, Hunowie, Scytowie, Sarmaci), jak również starożytne kultury dalekowschodnie i prekolumbijskie.

Na propozycje wystąpień (do 20 minut) w formie abstraktów o długości 300-400 słów (z bibliografią) i zawierających dane autora wraz z dokładną afiliacją oczekujemy do dnia 18 stycznia 2015 roku. Prosimy o zaznaczenie, czy wystąpienie wymaga zastosowania sprzętu multimedialnego. Propozycje prosimy przesyłać na adres: antyk2.0@op.pl. Językiem konferencji jest język polski. Organizatorzy przewidują starania o publikację wybranych wystąpień w punktowanym czasopiśmie naukowym Collectanea Philologica. Udział w konferencji wymaga wniesienia opłaty konferencyjnej w wysokości 50 PLN, która pokrywa koszty materiałów konferencyjnych oraz publikacji. 


Organizatorzy:

Koło Antycznej Translatoryki UŁKoło Młodych Klasyków UŁ


antyk2.0@op.pl

Dyscypliny naukowe:

Językoznawstwo, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo

Słowa kluczowe:

antyk, recepcja