Konferencje naukowe 2019

 

Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej


-
Warszawa

Pracownia Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza zapraszają na konferencję naukową "Geografia krain zmyślonych. Wokół kategorii miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej", która odbędzie się w Warszawie 8–9 stycznia 2015 r. w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza – Rynek Starego Miasta 20.Jednym z najmodniejszych kierunków współczesnej humanistyki są badania związane z kategoriami miejsca i przestrzeni. Szczególnym zainteresowaniem literaturoznawców, kulturoznawców i przedstawicieli innych dyscyplin cieszą się m.in. geografia, kartografia i topografia. Topograficzne i – szerzej – przestrzenne konteksty literatury i kultury stały się przedmiotem znacznie częstszych niż wcześniej analiz. Geokrytyka, geohistoria, geopoetyka, geokulturologia itp. stanowią rodzaj fenomenu naukowego, którego nie sposób pominąć, gdy myśli się o kierunkach współczesnej teorii i praktyki badawczej.

Chcielibyśmy się zastanowić, w jaki sposób tego rodzaju tendencje można odnieść do literatury dziecięcej i młodzieżowej, a także do rozmaitych odmian fantastyki –dzieł, które umożliwiają autorom, odbiorcom, bohaterom powrót do krain dzieciństwa i do krain zapamiętanych z dziecięcych lektur. W ramach tak zarysowanej problematyki proponujemy różnorodne tematy, których wspólnym mianownikiem są nawiązania do kategorii miejsca i przestrzeni. Zagadnienia, na które chcemy zwrócić szczególną uwagę, to:
* zwrot przestrzenny, zwrot topograficzny, geopoetyka, geokrytyka, geografia kulturowa, place studies, urban studies, postkolonializm itp. we współczesnych badaniach nad literaturą dziecięcą i młodzieżową (polskich i zagranicznych) – ujęcia teoretyczne;
* literacka antropologia miejsca i przestrzeni: doświadczanie ich przez bohatera jako determinant fabuły, narracji itd.;
* miejsce i przestrzeń w antropologii dzieciństwa;
* różnorodne pojmowanie miejsca w literaturze dziecięcej i młodzieżowej (własny pokój, dom, miasto itd.);
* podróż w aspekcie przestrzennym: odkrywanie miejsc;
* różne typy identyfikacji z miejscem – tożsamość regionalna, społeczna, psychologiczna, kulturowa, historyczna, płciowa;
* literatura dziecięca jako powrót do przestrzeni dzieciństwa (zarówno do określonego miejsca, jak i do przestrzeni dzieciństwa jako konstruktu myślowego);
* powroty do miejsc znanych z literatury dziecięcej i młodzieżowej w utworach dla dorosłych;
* mapa jako tekst kultury i jako paratekst;
* rozszerzanie się uniwersum i rozszerzanie się mapy, stałość i zmienność „mapy świata” w utworach fantastycznych;
* koncepcje multiwersów;
* fantastyka jako kreowanie miejsca;
* reprodukcja rzeczywistego porządku geograficzno-kulturowego w fantastyce a dyskurs kolonialny i postkolonialny;
* jasne i mroczne, dobre i złe, bezpieczne i niebezpieczne krainy w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej;
* miejsca rzeczywiste i ich konceptualizacje w literaturze dziecięcej i młodzieżowej;
* miejsca zamieszkane przez dzieci i rządzone przez dzieci;
* utopie, antyutopie, dystopie w literaturze dziecięcej i młodzieżowej – aspekt przestrzenny;
* przestrzeń w literaturze dziecięcej i młodzieżowej a zabiegi karnawalizacyjne („świat na opak”);
* nie-miejsca i heterotopie a literatura dziecięca i młodzieżowa;
* cyberprzestrzeń.

Wyszczególnione tu tematy nie wyczerpują oczywiście zaproponowanej problematyki; czekamy także na zagadnienia sformułowane przez Państwa, umożliwiające spojrzenie na kategorie miejsca i przestrzeni w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej z wielu rozmaitych perspektyw.

Na zgłoszenia tematów wraz z abstraktami (do 300 słów) czekamy do 28 września 2014 r. Prosimy o przesyłanie ich drogą elektroniczną – wraz z podaniem tytułu/stopnia naukowego oraz afiliacji – na adres mailowy konferencja.gkz@gmail.com. O zaakceptowaniu zgłoszenia zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym mailem do końca października 2014 r.

Konferencja jest bezpłatna. Planowana jest publikacja pokonferencyjna w formie książki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Organizatorzy:
dr Weronika Kostecka i mgr Maciej Skowera
Pracownia Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży


Organizatorzy:

dr Weronika Kostecka, mgr Maciej Skowera


konferencja.gkz@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo

Słowa kluczowe:

kartografia, literatura fantastyczna, przestrzeń, miejsce, literatura dziecięca, dzieciństwo, geografia, geopoetyka, literatura młodzieżowa, literaturoznawstwo, fantasy, topografia, mapa