Konferencje naukowe 2019

 

NOWOCZESNE I PONOWOCZESNE PRZYGODY CIAŁA


-
Lublin

Nowoczesność i ponowoczesność wikłały ciało w sieć różnorodnych dyskursów, opozycji i kategorii estetycznych. Rezultatem takiego stanu rzeczy było wytworzenie szeregu praktyk kulturowych i społecznych, które w przemożny sposób wpływały na konwencje i strategie reprezentacji w literaturze, teatrze oraz filmie. Przewodnie hasło konferencji, stanowiące nawiązanie do znanego określenia Zygmunta Baumana, wyznacza obszar poszukiwań badawczych, do których chcielibyśmy zaliczyć następujące zagadnienia:

- ciało we współczesnej refleksji humanistycznej (teoria kulturowa, feminizm, gender studies)
- nowoczesne i „ponowoczesne przygody ciała” w literaturze, teatrze i filmie
- ciało w sieci kategorii i opozycji estetycznych 
- kulturowe mechanizmy „tworzenia” ciała a tożsamość płciowa
- dyskursywizacja seksu w kulturze europejskiej
- tabuizacja ciała, wstręt i wstyd jako mechanizmy kulturowe
- stereotypy płciowe w kulturze
- przemiany w widzeniu ciała w najnowszej prozie i poezji
- ciało jako więzienie duszy, dusza jako więzienie ciała
- ciało a kultura konsumpcyjna
- performans a teatr tańca/performatywność teatru tańca;
- estetyzacja ciała w teatrze/teatrze tańca/tańcu; body art.
- metafory choroby, choroba jako metafora
- cielesne transgresje
- ciało w posthumanizmie
-cyborgi i androidy w kulturze


Zapraszamy również do podjęcia innych tematów wpisujących się w przewodnie hasło konferencji.

Zasady uczestnictwa:

Do udziału w konferencji zapraszamy studentów i doktorantów
różnych kierunków studiów. Udział w konferencji jest bezpłatny. Koszty noclegów i wyżywienia uczestnicy pokrywają indywidualnie. Istnieje możliwość zarezerwowania noclegów w akademikach studenckich, blisko miejsca w którym odbywać się będą obrady, w orientacyjnej cenie 40 zł / doba

Zgłoszenia:


Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 31 marca 2013 r., na adres: umcskonferencja@gmail.com formularza zgłoszeniowego (imię, nazwisko, stopień naukowy, kierunek, wydział, adres, e-mail, telefon) wraz z tytułem i streszczeniem (do 1000 znaków) proponowanego referatu.


Organizatorzy:

Studenckie Koła Naukowe Polonistów, Teatrologów i Medioznawców Instytutu Filologii Polskiej UMCSKontakt z organizatorami/koordynatorami: umcskonferencja@gmail.comTomasz Bokotko, e-mail: tbokotko@gmail.com,                   tel: 795430876 Monika Kowalik, e-mail: monikaa.kowalik@gmail.com,      tel: 501959699 Agnieszka Wójtowicz, e-mail: wojtowicz.agg@gmail.com,                 tel: 661365103


Dyscypliny naukowe:

Kulturoznawstwo, Sztuki piękne