Konferencje naukowe 2019

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Obywatel dla państwa czy państwo dla obywatela?"


-
Wrocław


Naukowe Koło Postępowania Administracyjnego działające na Uniwersytecie Wrocławskim zaprasza na:

II Ogólnopolską Konferencję Naukową
,,Obywatel dla państwa czy państwo dla obywatela?"

która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Tematem konferencji będą zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy jednostką, a administracją publiczną, tj. konstytucyjne i prawno-międzynarodowe gwarancje ochrony praw jednostki, środki prawne chroniące przed niezgodnym z prawem działaniem administracji, możliwością obrony w przypadku naruszenia praw, rola organów państwowych mających na celu zagwarantowanie obywatelowi ochrony czy sądowa ochrona praw jednostki.

Nasze rozważania będą ogniskować się wokół:
1) roli sądownictwa administracyjnego w Polsce i innych państwach świata,
2) środków zaskarżenia rozstrzygnięć podejmowanych przez organy administracji publicznej w sprawach gospodarczych i podatkowych,
3) udziału obywateli w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego,
4) analizy rozwiązań przyjętych w innych krajach,
5) styku sądownictwa administracyjnego z innymi organami sądowniczymi w danym
porządku prawnym.

Konferencja będzie składała się z trzech paneli dyskusyjnych. Dokładny podział
i harmonogram zostanie przedstawiony po otrzymaniu zgłoszeń.
Celem Konferencji jest wymiana poglądów, spostrzeżeń i propozycji dotyczących funkcjonowania administracji publicznej, jej roli oraz pozycji jednostki w państwie.
Zachęcamy uczestników do przedstawienia postulatów de lege lata i de lege ferenda.
Do udziału w konferencji zachęcamy zwłaszcza studentów i doktorantów prawa, administracji, prawa kanonicznego, historii, socjologii, politologii, stosunków międzynarodowych czy ekonomii.
Konferencja planowana jest na 10 grudnia 2015 roku. Spotkanie odbędzie się na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii we Wrocławiu.
Propozycje referatów prosimy zgłaszać do 27 listopada 2015 roku na adres konferencja.nkpa@gmail.com lub za pomocą elektronicznego formularza:

https://docs.google.com/…/1THDJXlD6y3ltvd9OnhIHPlP…/viewform

Informacja o przyjętych abstraktach i wstępny harmonogram konferencji ukaże się w dniu 28 listopada 2015 r. O przyjęciu abstraktów poinformujemy drogą mailową.
Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej.


Organizatorzy:

Naukowe Koło Postępowania Administracyjnego


Dyscypliny naukowe:

Prawo i Administracja

Słowa kluczowe:

administracja, Wrocław, ogólnopolska, prawo, postępowanie administracyjne, bezpłatna, sądownictwo administracyjne, OTWARTA