Konferencje naukowe 2019

 

Seksualność w najnowszej polskiej poezji i prozie


-
Toruń

Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej UMK w Toruniu
Wydział Filologiczny UMK w Toruniu
Koło Badaczy Polskiej Literatury Najnowszej
Koło Lektury Filologiczno-Filozoficznej

zapraszają do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pod nazwą Seksualność w najnowszej polskiej poezji i prozie. Celem konferencji, która odbędzie się w Toruniu w dniach 20-21.03.2014, jest zastanowienie się nad literaturą polską powstającą po roku 1989 (zwłaszcza tą z ostatniego 10-15-lecia) w kontekście problematyki związanej z seksualnością. Podstawowe bloki tematyczne:

- męskość/kobiecość: reprezentacje cielesności i seksualności;
- feminizm;
- tabu i jego przełamywanie;
- literatura a pornograficzność;
- homoerotyzm i homofobiczność;
- seksualność a sfera emocjonalna;
- parafilie;
- metaforyka seksualna w perspektywie nieseksualnej.

Konferencja jest kierowana przede wszystkim do literaturoznawców, jednak do udziału w niej zapraszamy także kulturoznawców, filozofów, socjologów, antropologów i psychologów.

W celu zgłoszenia chęci udziału prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (www.seksualnosckonferencja.wordpress.com) i nadesłanie go do 31.12.2013 na adres seksualnosc.konferencja@gmail.com.

Organizatorzy zapewniają obiady i pomoc w znalezieniu noclegów. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. W planach wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Opiekun naukowy konferencji: dr hab. Paweł Tański
Sekretarze naukowi: mgr Aleksandra Szwagrzyk, mgr Tomasz Dalasiński
Sekretarze organizacyjni: mgr Łukasz Grajewski, Michał Pranke

Patronat medialny: Inter-. Literatura-Krytyka-Kultura


Organizatorzy:

Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej UMK w Toruniu
Wydział Filologiczny UMK w Toruniu
Koło Badaczy Polskiej Literatury Najnowszej
Koło Lektury Filologiczno-Filozoficznej


seksualnosc.konferencja@gmail.com

Dyscypliny naukowe:

Literaturoznawstwo

Słowa kluczowe:

seksualność, feminizm, kobiecość, męskość, tabu, literatura po 1989, homoerotyzm, homofobia, parafilie

Źródło:  http://seksualnosckonferencja.wordpress.com/