Konferencje naukowe 2018

 

"KOMUNIKACYJNE STOP! - bariery w komunikowaniu się"


-
Warszawa

PREZENTACJA KONFERENCJI

Dwudniowa Konferencja KOMUNIKACYJNE STOP! - bariery w komunikowaniu się ma charakter profesorsko-studencki i jest konferencją ogólnopolską. Celem konferencji jest spojrzenie na problem barier w komunikowaniu się z punktu widzenia wielu dziedzin psychologii, psychiatrii i medycyny. Chcielibyśmy przedstawić problem wieloaspektowo. Dzień pierwszy będzie dniem wykładowym , drugi dniem warsztatowym . Studenci mogą zaprezentować się w sesji posterowej wykonując plakat w formcie A0 lub przygotowując prezentację multimedialną. Magistrzy, Doktoranci, Profesorowie będą mieli możliwość wystąpienia przed audytorium. Dzień drugi będzie dniem warsztatowym w którym to będą przedstawione bliżej i w bardziej szczegółowy sposób problemy barier w komunikowaniu się.

Dla Studentów ogłaszamy konkurs na własną teorię odnośnie barier w komunikowaniu się - dlaczego nie możemy się komunikować w różnych aspektach życia? Co może ludziom utrudniać komunikowanie się? Ciekawe pomysły będą nagradzane.

Uczestnicy dnia wykładowego i prelegenci otrzymają certyfikaty udziału w konferencji.

Zaświadczenia o odbyciu warsztatów będą rozdawane przez prowadzących dany warsztat.

OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

 

  • psychologia komunikacji
  • psychologia rozwojowa
  • neuropsychologia
  • psychologia rodziny
  • seksuologia
  • psychiatria
  • psychologia kliniczna
  • logopedia
  • psychologia społeczna


Organizatorzy:

Koło Psychologii Komunikowania WSFiZ; Klinika Leczenia Jąkania

Dyscypliny naukowe:

Psychologia

Słowa kluczowe:

komunikowanie się, logopedia, psychologia rozwojowa, psychologia komunikacji, nauropsychologia, psychologia rodziny, spychologia społeczna

Źródło:  http://www.komunikacyjnestop.vizja.pl/konferencja/okonferencji