Konferencje naukowe 2019

 

Lęk, nieodłączny towarzysz człowieka od poczęcia aż do śmierci


-
Rybnik

Piątek – 10.05.2013 r.

9.45 – 10.00 – Uroczyste otwarcie Konferencji

Sesja 1. Prowadzenie – prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko - Ochojska

10.00 – 10.45 – mgr Andrzej Ochojski: Słowa podszyte lękiem. O nadużyciach emocji w procesie komunikacji.

10.45 – 11.30 – prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko – Ochojska: Wpływ dramatycznych przeżyć i lęków matki ciężarnej na losy jej dziecka.

11.30 – 12.15 – dr hab. n. med. Małgorzata Janas – Kozik: Lęk w psychiatrii

rozwojowej – wybrane zagadnienia.

12.15 – 13.00 – dr n. hum. Jacek Kurek: Na progu końca świata. Sztuka przełomu XIX i XX wieku jako przestrzeń lęku.

13.00 – 13.15 – przerwa na kawę.

Sesja 2. Prowadzenie – prof. dr hab. n. med. Irena Krupka - Matuszczyk

13.15 – 14.00 - prof. dr hab. n. med. Irena Krupka – Matuszczyk: Lęk – choroba duszy i ciała.

14.00 – 14.45 – dr n. med. Jadwiga Pyszkowska: Lęki u kresu życia.

14.45 – 15.30 – ks. prof. dr hab. n. teol. Henryk Krzysteczko: Lęk jako szansa rozwoju ludzkiego.

15.30 – 15.45 – przerwa na kawę.

Sesja 3. Prowadzenie – ks. prof. n. teol. Henryk Krzysteczko

15.45 – 17.00 – dr n. hum. Urszula Marcinkowska, mgr Karolina Lau, dr n. med. Janusz Kasperczyk, dr n. med. Mirosław Tyrpień, ks. prof. dr hab. n. teol. Henryk Krzysteczko, dr n. hum. Monika Kornaszewska – Polak, prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko – Ochojska: Lęki studentów śląskich uczelni wyższych.

17.00 – 17.45 – ks. dr Rafał Śpiewak: Moje spotkania z lękami studentów.

17.45 – 18.00 – zakończenie Konferencji


Organizatorzy:

Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej; Śląski Uniwersytet Medyczny w KatowicachUrząd Miejski w RybnikuUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Dyscypliny naukowe:

Kultura Fizyczna

Słowa kluczowe:

lęk

Źródło:  http://medsrod.sum.edu.pl