Konferencje naukowe 2019

 

Wyzwania XXI wieku. Rana przewlekła, owrzodzenia żylne i zespół stopy cukrzycowej. Najnowsze techniki diagnostyczne, metody różnicowania, nowoczesne metody leczenia.


-
Poznań

Program:

7.30 Rejestracja uczestników.

8.00-9.00 Warsztaty. Podstawowa technika przesiewowa w niewydolności żylnej: technika pomiaru kostka-ramię.

Prowadzący: dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz.

9.30 Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników.

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis.

9.30-10.30 Zasady diagnostyki, rodzaje diagnostyki, różnicowanie owrzodzeń goleni a owrzodzenia zespołu stopy cukrzycowej – nowoczesne możliwości leczenia zabiegowego.

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Marcin Gabriel.

10.30-11.00 Wytyczne postępowania miejscowego i ogólnego w ranie zainfekowanej.

Prowadząca: dr n. med. Marzenna Bartoszewicz.

11.00-11.45 Prezentacja interaktywna. Zasady doboru opatrunków specjalistycznych i leków miejscowych w ranach przewlekłych.

Prowadząca: mgr farm. Marzena Korbecka-Paczkowska.

11.45-12.00 Prezentacja firmowa.

12.00-12.15 Przerwa kawowa.

12.15-12.45 Wytyczne postępowania w owrzodzeniach goleni.

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oszkinis.

12.45-13.15 Wytyczne postępowania w zespole stopy cukrzycowej.

Prowadzący: dr hab. n. med. Łukasz Dzieciuchowicz.

13.15-13.45 Praktyczne zasady kompresjoterapii.

Prowadząca: prof. dr hab. n. med. Maria Szewczyk.

13.45-14.00 Prezentacja firmowa.

14.00-15.00 Interaktywna analiza przypadków. Panel ekspertów.

Prowadzący: dr n. med. Michał Stanisic.

15.00-15.30 Przerwa obiadowa.

15.30-16.30 Warsztaty z kompresjoterapii. Dobór wyrobów kompresjoterapii.

Prowadząca: prof. dr hab. n. med. Maria Szewczyk.

16.30-16.50 Panel dyskusyjny.

16.50 Zakończenie konferencji, odbiór certyfikatów


Organizatorzy:

prof. dr hab. n med Grzegorz Oszkinis 
Kierownik Katedry Chirurgii Ogólnej i Naczyń 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Dyscypliny naukowe:

Medycyna Kliniczna Zabiegowa, Pielęgniarstwo

Słowa kluczowe:

Rana przewlekła, owrzodzenia żylne, zespół stopy cukrzycowej

Źródło:  http://www.abckonferencje.pl