Konferencje naukowe 2019

 

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu SPOŁECZEŃSTWO A WOJNA nt. Europa za murami - "obcy" u bram Europy


-
Wrocław

W dnaich 30.11-01.12 2017 odbyła się V Międzynarodowa konferencja z cyklu Społeczeństwo a wojna, w której uczestniczyło 96 naukowców z 24 osrodków naukowych oraz z 5 instytucji. Referaty wygłosiło 46 prelegentów, w tym 10 zagranicznych, z Turcji, Francji, Ukrainy, Niemiec i Rwandy. Tematyka podejmowana w trakcie tegorocznych obrad skupiała się na problemach Europy - kontynentu narażonego na ekspansję "obcych" - imigrantów i uchodźców. 


Organizatorzy konferencji:

Kontakt w sprawach organizacyjnych: Przewodniczący - ppłk dr Marek Bodziany (Wydział Nauk o Bezpieczeństwie WSOWL)
Z-ca - mgr Anna Kotasińska (Wydział Nauk Społecznych UWr)


Dyscypliny naukowe:
Nauki wojskowe, Politologia, Socjologia
Słowa kluczowe:
bezpieczeństwo kulturowe, Europa, Migracje, polityka migracyjna