Konferencje naukowe 2019

 

EKONOMICZNE I PRAWNICZE WYZWANIA ROKU 2018


-
Lwów

W konferencji EKONOMICZNE I PRAWNICZE WYZWANIA ROKU 2018 referaty wygłoszą przedstawiciele 42 ośrodków naukowych, łączna ilość uczestników - 97 osób. Uczestnicy z Ukrainy, Polski, Gracji, Singapuru, Niemiec. 

Wyzwanie naukowe #10 (wydanie specjalne: Ekonomiczne i prawnicze wyzwania 2018 roku, ISSN 2411-3506), zawiera artykuły uczestników konferencji.


Organizatorzy konferencji:

KOMITET ORGANIZACYJNY: Adres faktyczny: Ukraina,  m. Lwów, ul. Zelena 28 Adres pocztowy: Ukraina, m. Lwów, 79017, а/s 147      Przewodniczący Komitetu: +380979048744 – Witaliusz Nadaszkiewicz                         Sekretarz Komitetu: +380503700941 – Igor Gomziak   Poczta elektroniczna: info@nanr.org


Dyscypliny naukowe:
Ekonomia, Prawo i Administracja
Słowa kluczowe:
Konferencja naukowa, konferencja międzynarodowa, konferencja bierna