Konferencje naukowe 2019

 

Osobliwość i Transcendens


-
Rzeszów

W dniach 11 i 12 maja 2018 na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się konferencja pod – niezwykle aktualnym w dzisiejszym dyskursie filozoficzno-naukowym – tytułem „Osobliwość i Transcendens. Granice bytu i poznania”. Współorganizatorami wydarzenia były: Dyskusyjne Koło Filozoficzne „Eudaimonia”, interdyscyplinarne czasopismo „Amor Fati” oraz Instytut Filozofii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas konferencji wysłuchaliśmy łącznie 25 prelegentów (doktorantów i profesorów), reprezentantów 12 polskich uczelni oraz gościa specjalnego, Profesora Sergey’a Astapova z Południowego Uniwersytetu Federalnego w Rostwie nad Donem.

Patronatu honorowego konferencji udzielił Jego Magnificencja Rektor UR prof. dr hab. Sylwester Czopek, patronatów medialnych: czasopismo „Filozofuj!”, Rzeszowski Dom Kultury oraz „Forum Akademickie”.

Celem konferencji było sprowadzenie w jedno miejsce pasjonatów i tropicieli osobliwości, czyli czegoś, co wytyczając granicę naszym możliwościom poznawczym, staje się dla nas pewnym dziwem bytowym. Nie od dziś bowiem wiemy, że przy poznawaniu czegokolwiek – czy to na gruncie filozofii, teologii, nauk humanistycznych, społecznych czy ścisłych – zawsze napotykamy na granicę możliwości naszego pytania, na pewne „a co jest dalej?”, na które nie umiemy odpowiedzieć. Byliśmy ciekawi, czy badacze i naukowcy mogą mieć w ogóle coś do powiedzenia na ten temat. Efektem tej ciekawości było poruszenie na konferencji kwestii osobliwości kosmologicznej czy technologicznej, sprawy nierozwiązywalności lub niekonkluzywności zagadnień metafizycznych (istnienie, nicość, trwanie) i naukowych, czy wreszcie problemów religijnych (mówienie o Bogu, teologia negatywna, pozytywna). Na konferencji wystąpili właściwie sami doktoranci oraz profesorowie, mający poważnie przemyślaną problematykę swoich badań, co znacząco wpłynęło na poziom dyskusji. Osoby, którym nie udało się wysłuchać wystąpień skupionych wokół 11 sekcji tematycznych, nie musza się tym problemem martwić, ponieważ wybrane wystąpienia prelegentów zamienią się w teksty naukowe i zostaną opublikowane w recenzowanej monografii naukowej w serii „Biblioteki Amor Fati”.

Podczas konferencji zorganizowano konkurs na najlepsze wystąpienia dla doktorantów, w którym udział wzięli uczestnicy spoza podmiotów współorganizujących konferencję. Pierwsze miejsce zajął mgr Łukasz Tomanek (doktorant, zajmuje się paleografią i edycją czternasto- i piętnastowiecznych manuskryptów) z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach za referat Ratio Anselmi i jej krytyka w komentarzu Roberta Holcota do „Sentencji” Piotra Lombarda. Na drugim miejscu znalazł się mgr Mateusz Marczewski (poeta, prozaik, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureat konkursu im. Macieja Szumowskiego na reportaż/esej) z SWPS za referat Granice wyobrażenia. Poznanie rzeczywistości jako przekraczanie siebie. Tabelę medalową zamknęła mgr Sabina Kowalczyk (doktorantka, polonistka, badaczka tematyki snów) z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za referat Możliwości interpretacyjne snów w świetle staropolskich traktatów Stanisława Poklateckiego, Fabiana Birkowskiego i Stanisława Samuela Szemiota. Zwycięzcy otrzymali m.in. dyplomy, a także książki sponsorowane przez Copernicus Center Press oraz czasopismo „Amor Fati”. Referaty oceniali dr hab. Przemysław Paczkowski, prof. UR, dyrektor Instytutu Filozofii UR oraz dr hab. Artur Mordka, prof. UR.

Zamykając dwudniowe obrady organizatorzy ogłosili temat następnej konferencji pod tytułem: „PsychoTech. Umysł – technologia – filozofia” (odbędzie się ona 20 października 2018 roku, ponownie w murach Uniwersytetu Rzeszowskiego).

Szczegółowe informacje na temat konferencji „Osobliwość i Transcendens” znaleźć można pod tym linkiem: http://www.amorfati-journal.com/konferencje/organizacja/osobliwosc-i-transcendens/


Organizatorzy konferencji:

- czasopismo naukowe „Amor Fati” (http://www.amorfati-journal.com)- Dyskusyjne Koło Filozoficzne „Eudaimonia” (https://dkfeudaimonia.wordpress.com)


Dyscypliny naukowe:
Filozofia, Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo, Religioznawstwo, Teologia
Słowa kluczowe:
Kultura, wiedza, nauka, granice, epistemologia, metafizyka, intelekt, osobliwość, transcendens, fenomeny