Konferencje naukowe 2018

 

Reformy, instytucje, obyczaje - konflikty na przestrzeni dziejów


-
Kraków

W dniach 7-8.06.2018 odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Doktorancka: „Reformy, instytucje, obyczaje – konflikty na przestrzeni dziejów”. Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Doktorantów Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Podczas dwóch dni obrad wygłoszonych zostało 31 referatów, w tym trzy wykłady profesorskie. Nasi prelegenci pochodzili z 20 ośrodków naukowych, w tym 10 ośrodków w Polsce (Częstochowa, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Toruń, Katowice, Warszawa, Wrocław) oraz 10 ośrodków zagranicznych (Łotwa, Niemcy, Węgry, Słowacja, Republika Czeska, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki). 

Zebrani mogli usłyszeć referaty, zgrupowane w dwunastu panelach w językach polskim, angielskim i słowackim. Prelekcje miały charakter przekrojowy – od antyku po XX wiek, a także traktowały o rożnych reformach i sporach historyczno-prawnych, historyczno-terytorialnych, historyczno-społecznych, historyczno-artystycznych oraz historyczno-religijnych.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim prelegentom, prowadzącym panele, patronom, partnerom i sponsorom. Zapraszamy oczywiście już teraz do wzięcia udziału w naszej konferencji i w przysżłym roku.

Fotorelacja znajduje się na anszym oficjalnym wydarzeniu na facebooku, link poniżej:

https://www.facebook.com/events/348228885657649/ 

Komitet organizacyjny


Organizatorzy konferencji:

Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII oraz Koło Naukowe Doktorantów Historii


Dyscypliny naukowe:
Historia i Archeologia
Słowa kluczowe:
reformy, tradycja, konflikty, historia, instytucje, obyczaje, dzieje