Konferencje naukowe 2018

 

MAPA DROGOWA DOSKONAŁOŚCI OPERACYJNEJ, czyli jak opracować strategię realizacji celów firmy


-
Toruń

„Mapa drogowa doskonałości operacyjnej, czyli jak opracować strategię realizacji celów firmy”.

 

Budowa mapy drogowej doskonałości operacyjnej wzbudza coraz większe  zainteresowanie firm, którą chcą przygotować spójną strategię rozwoju własnej organizacji .

Podobnie było podczas organizowanego przez  LeanQ Team seminarium biznesowego (Toruń. 04 marca), które pozwoliło  managerom na szeroką wymianę doświadczeń  i dało szansę poznania sprawdzonych w praktyce metod podejścia do efektywnego zarządzania tzw. operacjami.

Dyrektorzy fabryk, managerowie odpowiedzialni za wyniki finansowe firm oraz szefowie działów HR dyskutowali o  problemach, jakie napotykają przy próbie ułożenia trwałego i długoterminowego planu doskonalenia przedsiębiorstwa przy współpracy i ukierunkowaniu wszystkich działów na osiąganie wspólnych celów.

Specyfiką seminariów LeanQ Team jest ich warsztatowy charakter. Dlatego też  uczestnicy nie tylko poznali najważniejsze elementy budowy mapy drogowej, ale mogli  w zespołach porozmawiać o wyborze narzędzi i metod składających się na harmonogram działań doskonalących  oraz zasymulować przygotowanie road map dla firmy. Warsztaty tradycyjnie kończyły  się  dyskusjami i podsumowaniami poprzedzonymi przedstawieniem wypracowanych rezultatów grup roboczych.

Partnerem seminarium była firma Solution specjalizująca się w rozwoju umiejętności miękkich managerów i pracowników operacyjnych. Na przykładzie wspólnego wdrożenia działań doskonalących w firmie Investa uczestnicy spotkania mogli przekonać się,  jak ważny jest nie tylko wybór i wdrażanie narzędzi Lean Management, ale ich spójne połącznie z rozwojem umiejętności pracowników z zakresu komunikacji, pracy zespołowej i wspólnego rozwiązywania problemów.

Doskonałość operacyjna wyraża się takimi miarami jak: terminowość, produktywność, efektywność, jakość oraz elastyczność i szybkość reakcji na zamówienia Klienta. Uczestnicy seminarium w podsumowaniu zgodnie twierdzili, że rezultat, którym  jest poprawa rentowności przedsiębiorstwa, można osiągnąć tylko  poprzez zaangażowanie „każdego grama inteligencji” znajdującego się w organizacji.

Więcej o seminariach organizowanych przez LeanQ Team na: http://lean.info.pl/


Organizatorzy konferencji:

LeanQ Team


Dyscypliny naukowe:
Organizacja i Zarządznie
Słowa kluczowe:
lean, road mapa