KONFERENCJE NAUKOWE w 2024 r.

25 kwietnia 2024 Przemyśl

II Konferencja WIRTUALNA EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI Nowe Horyzonty

Organizator: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
25 kwietnia 2024 Lincoln, Uk

Alone Together. Mapping the Field: Challenges and Futures

Organizator:  This is organized by the International Society for Research on Solitude (ISRS) with support from Bishop Grosseteste University (UK)...
25 kwietnia 2024 Łódź

Ogólnopolska konferencja naukowa "Homo sapiens wobec technologii jutra - natura, język, kultura, sztuka"

Organizator: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, kierunki: kulturoznawstwo, filologia polska, filologia obca, grafika
25 kwietnia 2024 Kraków

Kolonializm i dekolonizacja od XV do XX wieku | Colonialism and Decolonisation from the 15th to the 20th Century

Organizator: Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu JagiellońskiegoWydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Historycznego...
25 kwietnia 2024 Wrocław

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO KINA - Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Organizator: Filmoznawcze Koło Naukowe UWr oraz Instytut Kulturoznawstwa UWr
25 kwietnia 2024 Gdańsk

MEMORY, AFFECTS AMD EMOTIONS - 6th International Interdisciplinary Conference

Organizator: InMind Support, NTNU, Norwegian University of Science and Technology
25 kwietnia 2024 Siedlce

XII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY METODOLOGICZNO-DYDAKTYCZNE W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE na temat: Bezpieczeństwo jednostki, społeczeństwa, państwa wobec środowiska aktualnych wyzwań, zagrożeń i niepewnoś

Organizator: ORGANIZATOR: Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Siedlcach WSPÓŁORGANIZATORZY: Wydział...
26 kwietnia 2024 Online

III Ogólnopolski Kongres Prawno-Podatkowy

Organizator: Center for European Studies i Center for American Studies
26 kwietnia 2024 Zoom

Academic Writing Made Easy - kurs z naukowego pisania w języku angielskim

Organizator: Center for American Studies
26 kwietnia 2024 Białystok

Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Biomarkery Chorób Cywilizacyjnych”

Organizator: - Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku- Studenckie Koło Naukowe "Biomarkery Chorób...
< Poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następne >