KONFERENCJE NAUKOWE w 2023 r.

22 listopada 2023 Poznań

Marketing-Rozwój-Jakość

Organizator: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej
22 listopada 2023 Kijów

Phenomenon of Post-Globalisation Culture in the Context of Military Conflicts

Organizator: Zakład Kulturoznawstwa, Mariupolski Uniwersytet Państwowy
22 listopada 2023 Kijów

Phenomenon of Post-Globalisation Culture in the Context of Military Conflicts

Organizator: Zakład Kulturoznawstwa, Mariupolski Uniwersytet Państwowy
22 listopada 2023 Warszawa

Krnąbrne (p)odejścia: metody produkcji i transmisji wiedzy - ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa

Organizator: Studenckie Koło Kulturoznawcze przy Instytucie Kultury Polskiej UW
23 listopada 2023 Siedlce

Wspólnoty ludzkie. Dzieje – zjawiska – problemy

Organizator: Instytut Historii UPH w Siedlcach, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Siedlcach
23 listopada 2023 Wrocław

Pod prąd. Publikowanie między niszą a mainstreamem

Organizator: Zakład Edytorstwa i Projektowania Publikacji, Instytut Nauk o Informacji i Mediach, Uniwersytet Wrocławski
23 listopada 2023 Kraków

UK: yesterday, today, tomorrow. International Conference on Contemporary British Politics

Organizator: Polski Ośrodek Naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ
23 listopada 2023 Poznań

Porta Orientalis - Orient w badaniach młodych naukowców

Organizator: Instytut Orientalistyki UAM
23 listopada 2023 Poznań

Słowiańska entomologia - IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu Humanistyka w Przyrodzie. Przyroda w Humanistyce

Organizator: Uniwersytet im. Adama MIckiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Słowiańskiej, Zakład...
23 listopada 2023 Novo Mesto

Decline of Democracy and Geopolitical Friction

Organizator: Faculty of Organisation Studies in Novo mesto, Slovenia