KONFERENCJE NAUKOWE w 2023 r.

18 maja 2023 Warszawa

Turystyka kulinarna na rzecz zrównoważonego rozwoju

Organizator: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula
18 maja 2023 Szczecinek

STRATEGIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ŚWIETLE WYZWAŃ XXI WIEKU

Organizator: • Przewodniczący: dr inż. Tadeusz Chruściel• Kierownik organizacyjny: mgr Sławomir Elegańczyk• Sekretarz: Remigiusz Bargieł...
18 maja 2023 Poznań

Polityka migracyjna i etniczna wobec wyzwań społecznych, demograficznych i kulturowych XXI w.

Organizator: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuZałada Badań nad Inegracją Europejską,...
19 maja 2023 Poznań

Seminarium Studentów Historii Sztuki „Theatrum władzy”

Organizator: Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UAM, Instytut Historii Sztuki UAM, Biblioteka Raczyńskich
19 maja 2023 Poznań

Historia na ekranie, wykorzystanie filmu w edukacji historycznej.

Organizator: Sekcja Edukacji Historycznej i Dydaktyki UAM, Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Gerarda Labudy UAM
19 maja 2023 Kraków

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Europa i Islam. Zderzenie czy dialog cywilizacji?"

Organizator: Koło Naukowe Orientalistów UJ, Koło Naukowe Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ
19 maja 2023 Online, Ms Teams

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Granice polskości"

Organizator: Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego;Zakład Onomastyki i Zakład Pragmatyki...
19 maja 2023 Kraków

Optometria 2023

Organizator: Polskie Stowarzyszenie Soczewek Kontaktowych
19 maja 2023 Lublin

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rośliny w naukach medycznych i przyrodniczych"

Organizator: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL
19 maja 2023 Opole

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Blockchain na rynku kapitałowym - Rozporządzenie DLT Pilot Regime"

Organizator: dr Andrzej Michór, dr Tomasz Tomczak, Katarzyna Gwizdak 
20 maja 2023 Poznań

III Ogólnopolska Konfrencja Naukowa Stosunki międzynarodowe i prawo międzynarodowe

Organizator: Center For American Studies, Wydział Wydział Prawa i Administracji Uniwrsytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu