KONFERENCJE NAUKOWE w 2023 r.

20 maja 2023 Łódź

Deadly Calculations: Technology and Violence in North American Literature and Culture

Organizator: The Department of North American Literature and Culture, University of Łódź
20 maja 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Sławni, znani, niepospolici – historia i współczesność” (ed.2)

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
21 maja 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Zbrodnie – historia, społeczeństwo, kultura i media” (edycja 5)

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
22 maja 2023 Kraków

II Konferencja Naukowa „W poszukiwaniu ukrytej fenomenologii”

Organizator: Katedra Historii Filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie
23 maja 2023 Stalowa Wola

Drogi pedagogizacji współczesnego młodego pokolenia

Organizator: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Fundacja Campus w Stalowej Woli
24 maja 2023 Rzeszów - Kielnarowa

XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nauka i pasja kluczem do sukcesu"

Organizator: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
24 maja 2023 Warszawa

Wokół problematyki zdrowia psychicznego: aktualne problemy, dylematy i wyzwania

Organizator: Zakład Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii...
25 maja 2023 Siedlce

Zbiory, kolekcje, spuścizny w archiwach i poza archiwami

Organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach / Archiwum Państwowe w Siedlcach
25 maja 2023 Kraków

Religion and the Mind 2023

Organizator: Alicja Borowik, Matylda Ciołkosz, Maciej Czeremski, Aneta Czernatowicz-Kukuczka, Krzysztof Lach, Piotr Szymanek
25 maja 2023 Warszawa

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju nowoczesnego pielęgniarstwa"

Organizator: Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w WarszawieGrupa LUX MED