KONFERENCJE NAUKOWE w 2023 r.

27 listopada 2023 Online

Towards development of mediatization research VII: Mediatization of Sport, Physical Activity and Recreation

Organizator: Institute of Social Communication and Media StudiesDepartment of Mediatization of Maria Curie-Skłodowska University in...
29 listopada 2023 Łódź

XIV Konferencja Naukowa – Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych – MASEP 2023

Organizator: Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej Uniwersyteu Łódzkiego
29 listopada 2023 Warszawa

Warszawa w badaniach socjologów

Organizator: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Oddział Warszawski; Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawskie...
30 listopada 2023 Krakow (Online)

AI Texts: a Semiotic Perspective. International Online Conference

Organizator: Institute of Eastern Slavonic Studies,Jagiellonian University, Krakow, Poland
30 listopada 2023 Polska

Ekg i Stymulator

Organizator: Fundacja Rytm Serca, ul. 11 Listopada 77, Łódź
30 listopada 2023 Rzeszów

Muzyka w Kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym, t. 4

Organizator: Instytut Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Kolegium Nauk Humanistycznych
01 grudnia 2023 Kraków

Okcydent a Orient. Wschodnie inspiracje w świecie Zachodu od starożytności do XX wieku

Organizator: Sekcja Historii Orientu, Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
02 grudnia 2023 Poznań

International Congress of Medical Law

Organizator: The Center for American Studies and the Center for European Studies
02 grudnia 2023 Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Adaptacje, ekranizacje, remediacje, fanfikcje i inne”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
03 grudnia 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Bohaterstwo, bohaterowie, heroizm. Kultura, społeczeństwo, historia”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
04 grudnia 2023 Gdańsk

LUSTRO MEDIÓW IV": OD CHAT BOTÓW DO CX I UX"

Organizator: Politechnika GdańskaUniwersytet GdańskiUniwersytet JagiellońskiPomorski Instytut Naukowy im.prof.B.Synaka