KONFERENCJE NAUKOWE w 2024 r.

12 października 2024 Online

Ogólnopolska Konferencja Immunologii, Chorób Autoimmunologicznych, Chorób Rzadkich i Chorób Genetycznych

Organizator: Center for Medical Studies, Center for American & European Studies
12 października 2024 Online (Microsoft Teams)

IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. "Miłość, intymność, seksualność. Aspekty prawne, psychologiczne i społeczne"

Organizator: Center For European Studies i Center For American Studies
12 października 2024 Gdańsk-Sztokholm

XXII Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością

Organizator: Katedra Strategicznego Rozwoju Wydziału Zarządzania Uniwersytetu GdańskiegoKatedra Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania...
14 października 2024 Katowice

Przestrzenie przekładu 9

Organizator: Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Komisja Przekładoznawcza przy Międzynarodowym Komitecie...
16 października 2024 Zielona Góra

Polska (literatura) na scenie. Książka filmowa i teatralna. Dramat jako książka

Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze,Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Pracownia Badań nad...
16 października 2024 Kraków

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja obronna jako fundament bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku"

Organizator:  Instytut Bezpieczeństwa i InformatykiUniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Centrum Symulacji i Doskonalenia...
17 października 2024 Elbląg

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "OBLICZA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” Gospodarka w warunkach zwiększonej niepewności i ryzyka

Organizator: Instytut Ekonomiczny, Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
17 października 2024 Olsztyn

Immanuel Kant w przestrzeni naukowej i edukacyjnej – 300 lat od urodzin Filozofa

Organizator: Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny, Stowarzyszenie Bajka, Archiwum Państwowe
17 października 2024 Lublin

Linguistics Beyond and Within 2024 – International Linguistics Conference in Lublin

Organizator: Katedra Językoznawstwa Stosowanego, Katedra Językoznawstwa Teoretycznego, Katedra Językoznawstwa Porównawczego Angielsko-Polskiego...
17 października 2024 Malbork

Praktyki konserwatorskie w średniowiecznych kościołach

Organizator: Muzeum Zamkowe w Malborku (sekretarz: Bartosz Skop)