KONFERENCJE NAUKOWE w 2023 r.

30 września 2023 Warszawa

Interdyscyplinarność w nowoczesnym postępowaniu stomatologicznym. Diagnostyka i leczenie zatok szczękowych

Organizator: Centrum Medyczne MML i Medicover Stomatologia
01 października 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Akademia – edukacja, kultura, obyczaje, problemy”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; fundacja Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
02 października 2023 Sosnowiec / Online

3rd Humor Research Project

Organizator: Uniwersytet Śląski w tym: Koło Naukowe NEOlinguists, Instytut Językoznawstwa oraz Instytut Literaturoznawstwa Uniwersytetu...
05 października 2023 Olsztyn

XI sesja naukowa: Życie prywatne Polaków w XIX wieku „Requiem”

Organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego i Polskie Towarzystwo Historyczne...
07 października 2023 Poznań

Ogólnopolski Kongres Nauk o Bezpieczeństwie

Organizator: Center For American Studies oraz Center For European Studies
09 października 2023 Warszawa

Rola i zadania Polonii i Polaków za Granicą w obronie dobrego imienia dobrego imienia Polaków i Polski oraz prawdy historycznej

Organizator: Światowa Rada Badań nad Polonią, Instytut Historii Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w...
10 października 2023 Toruń

Sztuka amerykańska XX i XXI wieku oraz polsko-amerykańskie relacje artystyczne

Organizator: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej na Wydziale Sztuk Pięknych...
12 października 2023 Kraków

The 4th International Interdisciplinary Conference ‘Food and Drink as a Gift’

Organizator: Pedagogical University of Krakow and Technological University Dublin
12 października 2023 Poznań

Konferencja "Interpretacja dla ochrony dziedzictwa. Turystyka zrównoważona"

Organizator: Poznańskie Centrum Dziedzictwa
12 października 2023 Lublin

Linguistics Beyond and Within 2023 – International Linguistics Conference in Lublin

Organizator: Institute of Linguistics at the John Paul II Catholic University of Lublin (Department of Applied Linguistics, Department of...
12 października 2023 Opole

Deutsche Sprache in interkulturellen Kontexten und mehrsprachigen Regionen Mitteleuropas

Organizator: Lehrstuhl für deutsche SpracheLehrstuhl für deutschsprachige Literaturder Universität OpoleInstitut für Fremdsprachender...