KONFERENCJE NAUKOWE w 2024 r.

08 czerwca 2024 Internet

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka Okiem Młodego Naukowca” VIII edycja

Organizator: Fundacja Promovendi
08 czerwca 2024 Gdynia

Economic and Commercial Law Conference: Crafting Legal Solutions for Modern Business Realities

Organizator: Scientific Circle of Economic and Commercial Law at WSAiB Gdynia
09 czerwca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Wolność i niewola. Dyskursy, perspektywy, realia”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
10 czerwca 2024 Rzym

After Shock: New Perspectives in Literary Studies and Linguistics

Organizator: Students of the 37th Cycle of PhD Programme in Studies in English Literatures, Language and Translation: Hal Coase, Paolo...
10 czerwca 2024 Opole

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość życia w pracy i poza nią”

Organizator: Instytut Psychologii, Uniwersytet Opolski
10 czerwca 2024 Płock (Online)

X Międzynarodowa Konferencja Online Nowy Wymiar Filologii - Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura

Organizator: The Department of Philology, The Faculty of Humanities and Information Technology Sciences of The Mazovian Academy in Płock, Poland
10 czerwca 2024 Kraków

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Kościół w ujęciu historyczno-prawnym"

Organizator: Szkoła Doktorska na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
10 czerwca 2024 Online

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Dialog a gospodarka i ekonomia

Organizator: Dialogiczne Towarzystwo Naukowe - Społeczeństwo i Polityka
10 czerwca 2024 Opole

XIX sesja edukacyjna "Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej”

Organizator: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
11 czerwca 2024 Korzecko, Chęciny

Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki

Organizator: Katedra Modeli i Prognoz Ekonometrycznych Uniwersytetu Łódzkiego,Komitet Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk
11 czerwca 2024 Częstochowa

studencko-doktorancka konferencja naukowa JĘZYK - TEATR - LITERATURA XV: od słowa do słowa

Organizator: Instytut Językoznawstwa, Instytut Literaturoznawstwa Wydziału Humanistycznego UJD, Szkoła Doktorska UJD